Lacza Tihamér 2018. december 16., vasárnap

A földrajz első magyar professzora: Hunfalvy János arcképe

Hunfalvy eredetileg szepességi szász (cipszer) volt, de mint annyian a 19. században, ő is magyarrá lett.

Lacza Tihamér 2018. december 15., szombat

Szobrot állítanak a pöstyéni fürdő felvirágoztatójának

Winter Lajost legalább halála után megtisztelik.

Lacza Tihamér 2018. december 11., kedd

Széchenyi Béla emlékezete

A legjelentősebb magyar Ázsia-expedíció szervezője és mecénása volt.

Lacza Tihamér 2018. december 08., szombat

A legtragikusabb magyar vasúti baleset

Ferenc József osztrák császár és magyar király számos cselekedete révén szerepel a magyar történelemben. 

Lacza Tihamér 2018. december 01., szombat

Aki nem adta el a magyar bányákat

A 19. századi Magyarországon a számos kiemelkedő és ismert közéleti személyiség mellett sok szürke eminenciás is fontos szerepet játszott. Ezek egyike volt Szlávy József ügyvéd, bányamérnök, politikus.

Lacza Tihamér 2018. november 19., hétfő

A felvidéki magyar zene ünnepe - VIDEÓVAL

Díjátadás sok-sok tapssal.

Lacza Tihamér 2018. november 15., csütörtök

Angola magyar kutatója – 200 éve született Magyar László

A nyugati tudósok fanyalogva vették tudomásul Magyar László felfedezéseit.

Lacza Tihamér 2018. november 12., hétfő

Egy magyar csillagász Prágában – 105 éve hunyt el Weinek László

 Még Prágából is küldözgette magyarul írt cikkeit a budapesti Természettudományi Közlönybe.

Lacza Tihamér 2018. október 14., vasárnap

Egy értelmiségi a történelem hullámverésében

Többnyire latinul és németül publikált, de magyarul is megtanult idővel.

Lacza Tihamér 2018. október 05., péntek

Egy vándortudós Hunyadi Mátyás udvarában

Nagy tisztelője volt a magyar uralkodónak.

Lacza Tihamér 2018. szeptember 29., szombat

A virágportól a növényföldrajzig – Zólyomi Bálint (1908–1997)

A botanika több területén ért el jelentős eredményeket, emellett a klimatológia, az erdészet, a talajtan, a történeti földrajz (pa­leo­geo­grá­fia), az ökológia területéről is több dolgozatot publikált.