2020. augusztus 2., 18:59

Petőfi Útirajza szlovákul

Köztudott, hogy Petőfi Sándor 1845–47 közötti utazásait nemcsak verseiben, de útijegyzeteiben is megörökítette. A kötet a közelmúltban a Szlovák Írószövetség (Spolok slovenských spisovateľov) kiadójának gondozásában szlovákul is megjelent Putovanie Sándora Petőfiho címen. Miért esett éppen erre a műre a választás? 

A kortárs és klasszikus magyar költők antológiájának szlovák nyelvű változata mellett megjelent Petőfi Sándor Útirajzainak szlovák fordítása is.

A kötet kiadása a három éve kezdődött szlovák–magyar együttműködés megújításának köszönhető, amit főleg Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet akkori igazgatója szorgalmazott. Mindezt erősítette 2019-ben a két írószövetség által kötött együttműködési megállapodás, amelynek keretében tavaly megjelent a kortárs magyar költészet antológiája szlovákul (Všetko je poézia). Az idén pedig a kortárs szlovák költészet antológiája fog megjelenni Budapesten. A Petőfi-kötet megjelenése kapcsán Miroslav Bieliket, a Szlovák Írószövetség elnökét kérdeztük.

Miért tartották fontosnak Petőfi útijegyzeteinek szlovák kiadását?

Egyrészt azért, mert a szlovák közönség számára ismeretlen a mű, amely jelentősen érinti a szlovák valóságot, és emberileg közelebb hozza a szlovák gyökerekkel rendelkező Petőfi Sándor személyiségét. Ugyanakkor a költő rálátása az adott történelmi korra és társadalmi helyzetre segít megérteni az életútját és a sorsát. Az Útirajzok megismerésével megnyílik egy kapu a költő világa felé. E tekintetben a kötet szlovák kiadását lehet afféle bevezetőnek is tekinteni Petőfi műveinek átfogóbb szlovák kiadásához a költő születésének közelgő 200. évfordulója alkalmából, 2023-ban.

Ki fordította a könyvet szlovák nyelvre?

A Szlovák Művészeti Alap támogatásával megjelent kötet fordítására Mária Petrová professzort kértük fel Selmecbányáról. Milan Augustín író szakmai tanácsaival segített, a földrajzi nevek megoldását pedig Martin Vozák biztosította. A műben szereplő verseket Lenka Nagyová és Jitka Rožňová fordította le. Mindketten részt vettek a Všetko je poézia című, kortárs magyar költők verseit bemutató antológia fordításában is.

Miért lehet érdekes olvasmány az Útirajzok a szlovák olvasó számára?

Az 1845–47-ből származó útirajzok és városleírások, továbbá a nevezetességek, a lakosság, a társadalmi helyzet szemléltetése önmagában is vonzó, hátha még egy olyan legendás személyiség adja, mint Petőfi Sándor. Az olvasó figyelmét bizonyára felkelti Kassa, Eperjes vagy Késmárk városának korabeli leírása, akárcsak a Tátra, Lőcse, Losonc, Rimaszombat vagy Rozsnyó ábrázolása is. Petőfi ebben a műfajban is sokarcú, gazdag lelkivilággal rendelkező költőként jelenik meg, és 175 év elteltével is megnyílik előttünk szeretet és szabadság iránti vágya.

Bielik
Miroslav Bielik író, költő, a Szlovák Írószövetség elnöke.

Mennyire ismerheti egyébként a szlovák olvasó Petőfi műveit?

Petőfi műveinek szlovákul eddig nem több, mint a kétharmada jelent meg. Elsőként Pavol Ország Hviezdoslav, Rehor Uram Podtatranský és Emil Podhradský fedezte fel Petőfit. Később főleg Emil Boleslav Lukáč, Ján Smrek és Ctibor Štítnický. Néhány versét magyarországi szlovák költők fordították. Sajnos, a fordítások többé-kevésbé elakadtak. Mindez a fiatal generáció számára jelent kihívást.

Mi a személyes véleménye az Útirajzokról?

Vonzó olvasmány, amely ablakot nyit a költő lelkébe. Az olvasó nemcsak a kort és az akkori világot ismeri meg, de a költő belső világát is.

Miért lehet fontos ez a mű földrajzi és történelmi szempontból?

Petőfi nemcsak egy-egy vidéknek a valóságáról ír, de a genius loci, a hely szelleme is megjelenik a leírásban. Amikor például Eperjes közelében jár, és elhalad Sáros romjai mellett, A rom panasza című versét idézi fel.

Milyen Petőfi tárul az olvasó elé a műben?

Petőfi vándorútja 1845. április elsején kezdődött a költő távozása után a Pesti Divatlaptól, ahol segédszerkesztőként dolgozott. Számára ez az út bizonyos mértékben a felszabadulást és a szabad szárnyalást jelentette. Ugyanakkor az Útirajzok már megmutatja Petőfi erejét és szellemének nagyságát. Utazásainak idején a költő reményekkel és várakozásokkal teli ember, aki előtt megnyílt a szabadság és az emberség világa.

Van a kötetben olyan rész, amelyet az olvasók figyelmébe ajánlana?

Nekem többek között a Késmárkról szóló részlet tetszett, és ahogyan lenyűgözte a költőt a Tátra látványa. A kötet borítójára is Ludwig Rohbock Késmárkról készült, színezett acélmetszete került. A könyv hátlapján pedig a költőnek a Tátrára vonatkozó gondolatai olvashatók.

Tervezik további Petőfi-művek szlovák kiadását?

Eljött az ideje az eddig megjelent lírai és epikai művek fordításainak monográfiai és kritikai kiadásának. Ilyen összefoglaló kiadást a költő születésének 200. évfordulójára tervezünk. A projektről megbeszéléseket folytatunk Kecskeméti Gáborral, az MTA BTK Irodalomtudományi Intézet igazgatójával és Szörényi László professzorral, az MMA tagjával, továbbá a Magyar Írószövetséggel és a Petőfi Irodalmi Múzeummal. Mindkét irodalmi intézmény garancia lehet a magyar írók értékműveinek hozzáféréséhez Szlovákiában és fordítva.

Milyen az együttműködés a szlovák és a magyar fél között az irodalmi fordítások terén?

A tavalyi pozsonyi Bibliotéka Nemzetközi Könyvvásáron, amelynek Magyarország volt a díszvendége, tanúi lehettünk több mint két tucat magyar irodalmi mű (köztük szlovákiai magyar irodalom) szlovák fordításának a bemutatására. Pár éve pedig éppen a Budapesti Nemzetközi Könyvvásár keretében mutatták be szlovák művek magyar fordításait. Ez jó alapot és kölcsönös elkötelezettséget jelent. Igaz, még mindig kevés a színvonalas műfordító, különösen a költészet terén. De hadd említsem pozitív példaként a Veľký pán Dunaj (2018) c. költészeti antológiát, amely a Duna menti népek költészetét prezentálja szlovákul, s ahol képesek voltunk megbirkózni a klasszikus szerzők fordításaival, és intenzíven együttműködni. Más területeken is tegyük meg ezt kölcsönös megértéssel, jó szomszédokként és barátokként.

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.