Nový Sad

Nový Sad
Tszf. magasság: 205 m
Körzethívószám: +421 (0) 47
Irányítószám: 98541
Természeti tájbeosztás: Északnyugati-Kárpátok, Medvesvidék, Füleki-medence - Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Gömöri-medence 1918 előtti vármegye, járás, rang: nem létezett

Nový Sad a Losonci-medence keleti részén, a Szuha-patak völgyében, 193 méteres tengerszint feletti magasságban fekszik, Bozita központjától, Bozitapusztától 2,5 km-re északkeletre, Nagydaróctól 3 km-re délnyugatra. A településrészen áthalad a Persét Nagydaróccal és Kétkeresztúrral összekötő 2669-es út.

Közigazgatás

Az 1936-ban létrejött Bozita község településrésze. 1936-ig területe Nagydaróchoz tartozott (Nagydaróc 1920-ig Nógrád vármegye Losonci járásának kisközsége volt, majd a csehszlovák közigazgatásban is a Losonci járáshoz tartozott). 1939-ben, a magyar közigazgatásban Bozita közigazgatási önállósága megszűnt és Nový Sad újra Nagydaróchoz került. Nagydaróc 1945-ig Nógrád vármegye Losonci járásához tartozott, majd visszakerült Csehszlovákiához, 1951-től a Füleki járás része lett. Bozita 1957. január 1-jén vált újra önálló községgé.

Népesség

2011-ben 44 lakosa volt, itt élt a község népességének 8,4 %-a.

Történelem

Az 1920-as években, Bozita kolonizálásának keretében a csehszlovák földbirtokreform során cseh és szlovák telepesek kaptak itt földbirtokot. Nový Sad új településként az országút mentén alakult ki (ezért nincs is magyar neve), összesen 16 család telepedett itt le. A telepesek nagy része 1938-ban, a terület Magyarországhoz csatolásakor elmenekült. A település 1939-56 között ismét Nagydaróchoz került, majd 1957. január 1-jétől a helyreállított Bozita község része lett. 1956-ban Nový Sadnak még 84 lakosa volt, a lakosság száma 2011-re mintegy felére esett vissza.

Mai jelentősége

Mezőgazdasági jellegű településrész. 2009-2012 között északi szomszédságában több napkollektoros erőművet hoztak létre. Szakrális kisemléke egy 1942-ben emelt útmenti kereszt.