KVP lakótelep

Sídlisko KVP
településrész
magyar lakosság 1991
4%
1 030
magyar lakosság 2021
3%
574
Népesség: 24 314
Terület: 1,78 km²
Tszf. magasság: 309 m
Körzethívószám: +421 (0) 55
Irányítószám: 00000
Természeti tájbeosztás: Északnyugati-Kárpátok, Sajó-Hernád-medence, Alsó-Hernád-völgy 1918 előtti vármegye, járás, rang: Abaúj-Torna vármegye Kassa tjv. nem létezett

A KVP-lakótelep Kassa központjától 4 km-re nyugatra, Miszlóka közvetlen északkeleti szomszédságában, 300 méteres tengerszint feletti magasságban található. Területe 250-353 méteres magasságban fekszik, 2010-ben 52,2 %-a (93 hektár) beépített terület volt, a szántóföldek alig egytizedét (18 ha) foglalták el. Az erősen urbanizált városrész kevés beépítetlen területe annak legészakibb részén összpontosul. Az 1980-as években létrehozott, panelházas beépítésű lakótelep észak-déli tengelyét a névadó Kassai kormányprogram útja (Trieda Košického vládneho programu), kelet-nyugati tengelyét a Moszkva út (Moskovská trieda) képezi. Északról Kassa-Észak, nyugatról Miszlóka, keletről Kassa-Nyugat városrészekkel határos.

Közigazgatás

A lakótelepet háromnegyed részben Miszlóka (1968-ban Kassához csatolt korábbi község), egynegyed részben pedig Kassa város külterületén építették fel 1980-1989 között. 1990. október 1-jén vált különálló, önkormányzattal rendelkező városrésszé. 1996-tól a Kassa – II. járás része. Területe 2011-ben 1,78 km² volt.

Népesség

A KVP lakótelepnek 2011-ben 25 335 lakosa volt, ekkor Kassa harmadik legnépesebb városrésze volt, itt élt a város népességének 10,5 %-a. Lakosságának 76,7 %-a vallotta magát szlovák és 2,6 %-a (652 fő) magyar nemzetiségűnek (3,1 %-a – 780 fő – magyar anyanyelvűnek), csaknem egyötöde (17,9 %) nem nyilatkozott nemzetiségéről. A városrész lakosságszáma az elmúlt két és fél évtizedben viszonylag stabilan alakult, 1991-2017 között összesen 11,5 %-os csökkenés figyelhető meg (26 958 főről 23 864 főre). Az asszimiláció révén a városrészben a magyar nemzetiségűek (2011-ben a kassai városi átlagnak megfelelő) aránya 1991-2011 között fokozatos csökkenést mutat: 1991-ben a népesség 3,8 %-a (1030 fő), 2001-ben 3,4 %-a (874 fő), 2011-ben már csak 2,6 %-a (652 fő) vallotta magyarnak magát. 2011-ben a lakosság 43,5 %-a volt római katolikus, 5,9 %-a görög katolikus, 2,7 %-a evangélikus és 2,0 %-a református vallású, 20,8 %-a felekezeten kívüli és több mint egyötöde (21,8 %) nem nyilatkozott felekezeti hovatartozásáról. A KVP-lakótelep Kassa és egyben egész Szlovákia legsűrűbben lakott helyi önkormányzata: 2011-ben 14 223 fő/km²-es népsűrűsége a városi átlagot tizennégyszeresen haladta meg.

Történelem

A mai városrész területének háromnegyede korábban Miszlóka községhez tartozott, melyet 1968-ban, a város első adminisztratív bővítésénél hat másik községgel együtt Kassához csatoltak. A lakótelep építése 1980-ban kezdődött meg és 1989-ben fejeződött be. Nevét az 1945-ös kassai kormányprogramról kapta (szlovákul Košický vládny program, rövidítve KVP), akárcsak az új városrész észak-déli tengelyét alkotó főútvonal. Az első lakosok 1983. januárjában költözhettek be. Több mint nyolcezer lakóegység felépítésével Kassa egyik legnagyobb lakótelepévé vált, 1990-ben pedig saját önkormányzattal rendelkező városrésszé nyilvánították. 1991-re a városrésznek már 26 958 lakosa volt. 1995-ben karmelita kolostort építettek a lakótelepen. 2010 után új építésű lakókomplexumok (Veža Euphoria, Paseo Grunty) épültek a városrészben.

Mai jelentősége

A KVP lakótelep elsősorban lakófunkciókat ellátó, panelházas lakótelepi beépítésű városrész. Egészségügyi központ és számos oktatási intézmény működik itt, valamennyi szlovák tanítási nyelvű (öt alapiskola, hat óvoda és egy egyházi gimnázium). Az Isteni Kegyelemnek szentelt római katolikus temploma 2012-ben épült.