Egyházkarcsa

Kostolné Kračany
község
magyar lakosság 1910
100%
713
magyar lakosság 2021
87%
1 235
Népesség: 1 320
Terület: 13,92 km²
Tszf. magasság: 116 m
Körzethívószám: +421 (0) 31
Irányítószám: 93003
Természeti tájbeosztás: Kisalföld, Csallóköz, Felső-Csallóköz 1918 előtti vármegye, járás, rang: Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi járás kisközség

A község a Kisalföldön, a Felső-Csallóköz központi részén, Dunaszerdahely déli szomszédságában fekszik, a Karcsaszél néven ismert településegyüttes keleti részét alkotja. Hat településrésze három különálló települést alkot, melyek háromszög formában helyezkednek el, egymástól 1-2 kilométerre: Egyházaskarcsa a háromszög csúcsán (a község névadója és a községtemplomnak otthont adó falu) valamint az egybeépült Göncöl- és Mórockarcsa nyugaton és a szintén egybeépült Sipos-, Pinke- és Amadekarcsa keleten. Ez utóbbi alkotja a község központját, itt található a községháza és a templom is, Dunaszerdahelytől 5 km-re délnyugatra. A község forgalmi csomópontja, a 63-as út közelében fekvő Egyházaskarcsa Dunaszerdahely központjától alig 3,5 km-re fekszik. Itt ágaznak el a Csallóköznádasd (10 km) és Nyékvárkony (6 km) felé vezető mellékutak. A község északról Nagyabony, északkeletről Dunaszerdahely, délkeletről Nyékvárkony, délről Dercsika, nyugatról pedig Királyfiakarcsa községekkel határos.

Közigazgatás

A Nagyszombati kerülethez és a Dunaszerdahelyi járáshoz tartozó község. A község 1940-ben alakult, amikor a magyar közigazgatás keretében 5 kisközséget (Amadekarcsa, Göncölkarcsa, Mórockarcsa, Pinkekarcsa, Egyházaskarcsa) egyesítettek Amadekarcsa néven. 1920-ig valamennyi elődközsége Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi járásához tartozott, 1920-1938 között Csehszlovákia Dunaszerdahelyi járásához, majd 1938-1945 között visszacsatolták Magyarországhoz (Komárom vármegye, Dunaszerdahelyi járás). Az egyesített község a Dunaszerdahelyi járás része maradt napjainkig. Területe (13,92 km²) csak kismértékben változott 1921 óta (az öt község területe akkor 13,65 km² volt). A község ma 5 kataszteri területre (az 1940-ben egyesült volt községek) és 6 településrészre (az előbbiek + a kataszterileg Amadekarcsához tartozó Siposkarcsa) oszlik. A kataszteri területek határait az egyesített községen belül teljesen megváltoztatták, ma már nem felelnek meg a korábbi községhatároknak: Amadekarcsa (6,05 km²), Göncölkarcsa (1,05 km²), Mórockarcsa (0,65 km²), Pinkekarcsa (2,26 km²), Egyházaskarcsa (3,91 km²).

Népesség

Az egyesített községnek 1941-ben 845 lakosa volt, szinte kizárólag magyar nemzetiségűek. Népessége lassan növekedett, 1974-ben érte el az ezer főt. 1991 óta folyamatosan növekszik a népességszám (1991-2011 között 17 %-al). A lakosság túlnyomó többsége továbbra is magyar nemzetiségű, az ezredforduló óta egyre növekszik a szlovák nemzetiségűek aránya is (jelenleg a lakosság 1/10-ét alkotják). A lakosság túlnyomórészt római katolikus vallású (88 %).

Történelem

A középkorban több kisebb falu állt a mai Egyházkarcsa helyén, melyek egy közös templomot építettek. A Karcsák a múltban többnyire nemesi községek voltak. Pinke- és Mórockarcsa a vajkai érseki szék igazgatása alá tartozott. A sok Karcsa kialakulásának oka a középkor sajátos földrajzi viszonyaiban keresendő. A rengeteg vízfolyás ezt a vidéket annyira szétszabdalta, hogy egy-egy kis sziget, szárazulat csak nagyon korlátozott számú népességet tudott befogadni. Az újabb nemzedékeknek ezért odébb, egy másik szárazulaton kellett településüket kialakítaniuk. A templom körül alakult ki Egyházaskarcsa település, melyet 1215-ben Corcha néven említenek először. Első templomát 1249 előtt Szent Bertalan tiszteletére szentelték. 1262-ben Karcsai Remigius ispán, testvére Bott fiainak 41 hold szántóföldet, kúriát, halastavat és rétet enged át, melyek Szent Bertalan temploma mellett vannak. A 14. században Egyházaskarcha (1351), Remegkarcha (1355), Diákkarcha (1357), Barthalkarcha (1377) Lászlókarcha (1377) és Lucakarcha (1467) falvakból állt. 1561-ben a falu lakói reformátusok lettek, csak 1729-ben alapították újra katolikus egyházát. A 16–17. században a Somogyi család a falu kegyura. A mai Egyházkarcsa község 1940-ben jött létre 5 kisközség egyesítésével (korábbi történetét részletesen lásd az elődtelepüléseknél). A magyar közigazgatásban az Amadekarcsa nevet kapta. A csehszlovák közigazgatás 1948-ban a község nevét megváltoztatta: Kostolné Kračany (Egyházkarcsa) formára.

Mai jelentősége

Gyorsan fejlődő település magyar alapiskolával és óvodával, működő mezőgazdasági szövetkezettel, napkollektoros erőművel és 3 ipari parkkal. Legjelentősebb ipari üzeme a 2013-ban létesített felvonógyár (Schindler), de biztonsági széfek gyártása (Werheim) is folyik itt. Középkori eredetű, Szent Bertalannak szentelt római katolikus temploma mai formájában 1820-ban épült klasszicista stílusban.