Csécsénypatony

Čečínska Potôň
magyar lakosság 1910
100%
332
magyar lakosság 1921
98%
357
Tszf. magasság: 123 m
Körzethívószám: +421 (0) 31
Irányítószám: 93036
Természeti tájbeosztás: Kisalföld, Csallóköz, Felső-Csallóköz 1918 előtti vármegye, járás, rang: kisközség

A Kisalföldön, a Felső-Csallóközben található, a község központjától 1 km-re délkeletre, Szentmihályfától 1 km-re északnyugatra, Benkepatony szomszédságában.

Közigazgatás

Egyike Lögérpatony 3 településrészének és kataszteri területének. 1940-ig önálló község, ekkor Szentmihályfához csatolták, majd 1960-ban Lögérpatonyhoz került. 1920-ig kisközségként Pozsony vármegye Dunaszerdahelyi járásához tartozott, majd Csehszlovákián belül is a Dunaszerdahelyi járáshoz. Területe 11,36 km², a mai kataszteri terület nagyobb, mint az egykori községterület (9,14 km²).

Népesség

Lakosságszáma 1939-ben 427 fő volt, 2011-ben 450 fő, a község lakosságának 23 %-a. A legkisebb népességű lögérpatonyi településrész.

Történelem

Neve egy 1441-ben keltezett oklevélben merül fel először Czeczenpathon alakban. További megjelenési formái: 1786-ban Cschécschény-Patony, 1927-ben Čečínska Potôň. A község nevét II. Lajos királynak a gellei érseki székhez 1524-ben intézett levele is említi Chechenypatony alakban. Az 1553. évi portális összeírásban 6 portával királyi birtokként van bejegyezve. A XIX. század elején a gróf Pálffyak birtokában van. Az 1828. évi Nagy Lajos-féle összeírásban 35 házzal és 279 lakossal van bejegyezve. 1940-ben Szentmihályfához, 1960-ban Lögérpatonyhoz csatolták.

Mai jelentősége

Ld. Lögérpatony