Parlamenti választás 1998 Besztercebánya megye

Jelenleg Besztercebánya megye összesített eredményeit látja.
Feldolgozottság: 100,00%

Szavazatok százalékos aránya

 • Pártok
  HZDS Hnutie za demokratické Slovensko
  SDK Slovenská demokratická koalícia
  SDĽ Strana demokratickej ľavice
  SNS Slovenská národná strana
  SMK - MKP Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
  SOP Strana občianskeho porozumenia
  KSS Komunistická strana Slovenska
  ZRS Združenie robotníkov Slovenska
  NS Naše Slovensko
  MĽHZP Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu -Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a Jólétért
  SĽS Slovenská ľudová strana
  NEI Nezávislá iniciatíva (NEI) Slovenskej republiky
  SNJ Slovenská národná jednota
  B-RRS Béčko - Revolučná robotnícka strana
  JSPS Jednotná strana pracujúcich Slovenska
  NAS Národná alternatíva Slovenska
  HTC Hnutie tretej cesty