2024. május 4., 12:18

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által - KÉPEKKEL

Világok között átutazóban címmel, a Magyar Alkotó Művészek Szlovákiai Egyesülete - MAMSzE szervezésében, május 3-án a komáromi Limes Galériában nyílt meg a somorjai származású, felváltva Magyarországon és Indonéziában élő Méry Beáta képzőművész sajátos hangulatú, önálló kiállítása. A hajóként vagy átjáróként szolgáló festményei, szobrai és installációi szemlélése közben egy mitikus világba hajózhatunk, s töprenghetünk a létezésről, életutunkról, fizikai, lelki és szellemi utazásainkról – nem csak a mindehhez kiváló térnek számító templomhajóban, hanem az emeleti Dúdor István-teremben is.

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
Galéria
+4 kép a galériában
Beáta a május 8-i Platon Karataev Duó-koncertre is meghívta az érdeklődőket
Fotó: Nagy-Miskó Ildikó

A nagy érdeklődést kiváltott esti megnyitó elején Balla Rita művészeti menedzser, a kiállítás kurátora köszöntötte az alkotót és a műveire kíváncsi sokaságot. Elmondta: Méry Beáta, somorjai származású képzőművész 2014-ben végzett a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetemen képgrafika szakon. Az elmúlt években kétlaki életet élt, hol Indonéziában, hol Magyarországon töltötte napjait (jelenleg Solymáron él és a Balaton-felvidéken dolgozik).

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
Balla Rita művészeti menedzser, a kiállítás kurátora köszöntötte a vendégeket
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

 

„Az itt kiállított művek leginkább ebből az időszakból valók, ezt az alkotói időszakot a Magyar Művészeti Akadémia hároméves ösztöndíja is támogatta. A kiállítást megnyitja dr. Pressing Lajos pszichológus, buddhista tanító. Nagy szeretettel köszöntöm őt is a Limes Galériában. A megnyitó részeként Bajna Zsóka indonéz táncot ad elő, melynek címe: Golek - Ayun - Ayun - Gaya Yogyakarta. Fogadják sok szeretettel! A zenei aláfestés pedig vetítés formájában (Dzsero) Jero Raostól származik, ami egy improvizatív válasz Méry Beáta festményeire a yogyakartai alkotók (Andy Amrullah – koncepció, hegedű, Bowo (Master Gamelan) – gamelán, Wahono Simbah – ének) előadásában” – ismertette a további részleteket.

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
Sokan érkeztek a megnyitóra
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Majd a jelenlevők figyelmét felhívta arra a szoborcsoportra, amely két krokodilt és az általuk közrefogó alakot ábrázol: „Sumbán van egy elképzelés, miszerint a krokodilt női ősként tisztelik, a krokodilt védeni kell. Védőállatként tekintenek rá. Vannak olyan részei a szigetnek, ahol azt vallják, hogy minden ember egy krokodil lélekpárral születik le, és a krokodil lélekpárunkat keressük az életünk során, így tilos megölni őket”.

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
Pillantás az emeletről a templomhajóba és a csónak installációkra
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Végül megköszönte Méry Beátának a közös munkát, hogy szellemileg is együtt dolgozhattak e kiállításon és azt a számos személyes impressziót és tapasztalatot Indonéziáról, amit a beszélgetéseik során elmesélt neki. Örömmel nyugtázta, hogy a komáromi látogatókon kívül Somorjáról, Budapestről, Veszprémből, sőt, Bécsből is érkeztek érdeklődők, s mindnyájuknak kellemes időtöltést kívánt. Majd átadta a szót a kiállítást részletesen bemutató dr. Pressing Lajosnak, aki elmondta, hogy annak már a címe is oly sűrű és sokrétegű, mint az ott bemutatott alkotások.

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
A csónak motívum akár a művész képi ars poeticájáként is felfogható...
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

„Az utal a művész „világ vándora” életformájára, mely többnyire a Csallóköz – Budapest – Indonézia hegyesszögű háromszögben zajlik, kisebb kiruccanásokkal és tanulmányutakkal tarkítva az európai kultúra fontosabb helyszíneire. Az alkotások témája, színvilága, motívumai, sőt még az alkalmazott médiumok és technikák is az utazások élményeiből, a különféle tájak és kultúrák sajátosságaiból és az ott folytatott tanulmányokból állnak össze. A szülőföld a hagyományt és az örökséget, az anyaország a mesterség elsajátítását és az egzisztenciát, a távoli egzotikus világ pedig a kinyílást, a megújulást és az élet spirituális dimenzióba helyezését képviseli” – hangzott el.

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
Bel- és külföldi látogatók a megnyitó ünnepségen
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Eckhart Tollet idézve, hangsúlyozta: „A valódi utazás azonban nem a térben vagy az időben történik, hanem egy mélyebb belső térben.” Annak során  lehetőségünk nyílik az önmagunkkal való találkozásra. Úgy véli, hogy „az élet folytonos alakulásában maga is egyfajta utazás, ahol az ember nem más, mint az általa bejárt út – a története, melyben megformálja önmagát”.

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
Dr. Pressing Lajos pszichológus, buddhista tanító
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

 

Szerinte Méry Beáta azt szeretné fölfedezni és megérteni, ami az élet áthághatatlan határai mögött húzódik: honnét születünk, és hová folytatódik utunk a halál után? Mit rejt a véges és strukturált életünket minden oldalról körülvevő titokzatos, áthatolhatatlan végtelen…?

„Azokat a motívumokat keresi, amelyek közösek vagy hasonlóak a csángó képjelekben, az erdélyi kazettás mennyezeten, az ázsiai nomád vagy a dél-amerikai szőtteseken, az indonéz batik ábrázolásokon vagy a távol-keleti építészetben. Míg korai munkáiban az anyag legszembeötlőbb tulajdonságai, a tehetetlenségét képező föld és a mozgást lehetővé tévő levegő elem foglalkoztatják, később fölfedezi a benne munkáló tűz energiát, újabban pedig egyre inkább előtérbe kerül a folytonos alakulásában mindent megformáló és mindent feloldó élet archetipikus jelképe, a víz” – magyarázta.

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
Sok fiatalt is vonzott a nem mindennapi tárlatanyag
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Arról is szólt, hogy a spirituális irányultságában, szimbolikus látásmódjában, archaikus és néprajzi elemek felhasználásában Méry Beátát leginkább befolyásoló művészi előképek Mednyánszky László, Csontváry és Tóth Menyhért, valamint az őt személyesen is tanító Karátson Gábor voltak, de erőteljesen inspirálta a középkori misztikus festészet, különösen Hieronymus Bosch és a későbbiek közül William Blake. Az elemi színekkel folytatott kísérletekben ugyanakkor mentor barátja, Hegedűs Miklós mellett felismerhetjük Molnár Sándornak a hatását is, aki egész életművét az őselemek kimunkálásának szentelte.

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
Méry Beáta egyik képe
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

„Míg azonban Molnár útja az őselemeken túl az ürességben végződik, és a végső valóság kimondhatatlanságát mondja ki, addig Beáta az ürességbe mélyen behatolva fölfed két további őselemet, a teret és a fényt. E kettőnek az egymást áthatása jelképezi a nem kettős valóság paradox kettősségét, az élet végső szellemi természetét, amit a keleti misztika az ürességnek és az eszmélés világosságának elválaszthatatlanságaként ír le” – mutatott rá.

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
Kapuőrök - jávai batik (növényi festékek pamutvásznon)
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Majd kiemelte: „A terem közepén látható, a mezopotámiai zikkurat alakját idéző monumentális alkotás az átlényegülés helye, a valóság két pólusát összekötő és egymásba transzformáló átjáró. A kettősségnek ugyanezt az egymást áthatását fejezik ki a belülről megvilágított, kék batikkal fedett csónak installációk. A vizet bevilágító fény a természeten átragyogó szellemi minőséget, az öntudat mindenütt jelenvalóságát érzékelteti…”.

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
Méry Beáta egyik szobra
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Tőle azt is megtudtuk, hogy a Méry Beáta festményein, szénrajzain és kisplasztikáin is gyakran szereplő csónak önmagában is sokrétű, mindenütt – de különösen a vízparti kultúrákban – elterjedt egyetemes szimbólum.

 Végül az utolsó útra is egyfajta csónak, a koporsó szállítja testünket, a belőle távozó lélek pedig Kháron ladikján kel át az alvilág folyóján” – ecsetelte.

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
Méry Beáta egyik képe
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Kiemelve: az ő alkotásain legnagyobb gyakorisággal előforduló csónak motívum akár a művész képi ars poeticájáként is felfogható, „mert képei, szobrai és installációi mind hajók vagy átjárók, melyek a nézőt a hétköznapiból egy mitikus világba viszik”.

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
A megnyitó különleges színfoltja volt a Bajna Zsóka által előadott indonéz tánc
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Beáta köszönő szavai után a Ma7-nek elmondta, hogy már gyermekként is nagyon sokat rajzolt, történeteket mesélt el a rajzaival: „Átéltem egy egzisztenciális krízist, amikor azt fontolgattam, hogy mibe is fogjak. Végül rátértem a képzőművészeti pályájára, s elvégeztem a Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafika szakát, majd főleg a festészet irányába fordultam. Mindig is érdeklődtem a szakrális témák iránt, amelyeket mélyebben pár évvel ezelőtt kezdtem el boncolgatni. Úgy vélem, a művészetnek egyik fontos feladata az, hogy mélyebb kérdéseket vessen fel a létezésről. E komáromi kiállításom témája az átkelés és az átváltozás, s miközben a többszintű utazás (lelki utazás, életút stb.) témakörét feszegetem, abban a halál-téma is helyet kapott. A főfal előtt látható lépcsőszentélyt, amely belülről is megtekinthető, a terveim alapján Lalák Gyula vesszőfonó mester készítette el”.

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
Méry Beáta egyik szobra
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Elárulta, hogy már korábban megszerette e csodálatos galériateret, amelybe többféle programot akart hozni: „Az ezen térbe, a galéria adottságaival összhangban készített, s május 24-ig látható kiállításommal, témáimmal összekapcsolódik a Platon Karataev Duó május 8-án 18 órakor kezdődő, Hátrahagyott csónak című koncertje és Harangozó Imre néprajzkutató-tanár május 24-én 16 órakor Át kell menni nagy vizeken címmel kezdődő előadása is. E tárlatanyagot a keresőknek és az utazóknak ajánlom azt kívánva, hogy abban minden látogató találjon valamit, ami őt is kérdésekre készteti, elgondolkodtatja”.

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
Méry Beáta két műve
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

E különös hangulatú, gondolatébresztő kiállítás keddtől péntekig, naponta 13-16 óra között vagy egyéni bejelentkezés alapján tekinthető meg. Az említett duó koncertjére pedig még foglalhatók jegyek a galeria.mamsze@gmail.com címen.

https://muzsa.sk/muveszet/vilagok-kozt-atutazoban-mery-beata-kepzomuves…

A hétköznapiból egy mitikus világba juthatunk el Méry Beáta művei által
Galéria
+4 kép a galériában
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.