2023. szeptember 28., 17:27

Tallós-Prohászka István, a Csallóköz festője

Szíj Rezső (1915–2006) eredetileg református pap volt, de később elsősorban művészettörténeti tanulmányok és könyvek, irodalomtörténeti cikkek írójaként, könyvtárosként jeleskedett. Termékeny szerző volt és különösen azért érdekes számunkra, mert két kismonográfiát is írt felvidéki magyar festőkről.

tallos-prohaszka-1
Galéria
+10 kép a galériában
Tallós-Prohászka István festménye
Fotó: internet

Lőrincz Gyuláról 1971-ben, a Somorján született Tallós-Prohászka Istvánról 1979-ben, Mosonmagyaróvárott jelent meg könyve.


Tallós-Prohászka Istvánt (1896–1974) joggal nevezik a Csallóköz festőjének, hiszen élete nagyobb részét itt töltötte és ez az időszak volt – ahogy Szíj Rezső is írja – művészetének kicsúcsosodása.

1945 után áttelepült Magyarországra, de nem túl távol a Csallóköztől, hiszen a Duna jobb partján, légvonalban alig 20 kilométerre Mosonmagyaróvárott élt egészen haláláig.
Szíj Rezső a rá jellemző alapossággal foglalja össze Tallós-Prohászka életpályáját, eközben meglepődve tapasztaljuk, milyen tájékozott a két háború között alkotó felvidéki magyar képzőművészekről, és gyakran idéz a korabeli újságcikkekből is, amelyek Tallós-Prohászka kiállításairól számolnak be.

szij-rezso-tallos-prohaszka
Szíj Rezső: Tallós-Prohászka István
Fotó:  Lacza Gergely

A könyvben számos reprodukció is található, ceruza- és szénrajzok, de festmények is, ezek azonban sajnálatos módon csak fekete-fehérben, amit nyilván az magyaráz, hogy a nagyobb költséget igénylő színes kiadványhoz nem volt elegendő pénz.

Tallós-Prohászkának mind szülővárosában, mind Mosonmagyaróvárott van állandó kiállítása, ez utóbbi városban még egy nevét viselő társaság is működik.
tallos-prohaszka-istvan-portre
Tallós-Prohászka István portré
Fotó:  archívum

Szíj Rezső írja:

Tallós azok közé a művészek közé tartozik, akiket már indulásukkor megértéssel fogadott és segített a társadalom és a műkritika. Nemcsak Jankó Zoltánra hivatkozhatunk, hanem Szalatnai Rezsőre is, aki számos írásában elemezte Tallós művészetének nemcsak kisebbségi, hanem mosonmagyaróvári korszakát is. Brogyányi Kálmán is elismerői közé tartozott. Ugyanez mondható Fábry Zoltánra is. És mindez csak néhány kiragadott név a Tallós-Prohászka művészetével foglalkozók közül.”

A művész gyakran utazott a Felvidéken és Magyarországon, és ilyenkor is állandóan rajzolt, utcákat, házakat, vásári jeleneteket örökített meg a vázlattömbjében, majd ezek alapján vízfestékkel, olajjal vagy ceruzával és tussal vászonra vitte.

szenrajzok
Tallós-Prohászka István - szénrajzok
Fotó:  Lacza Gergely


A csallóközi képein elsősorban a paraszti világ, a környezetében élők emberek jelennek meg, de mint Szíj Rezső megállapítja:

A mesevilág is izgatta képzeletét. 1926–1927-ben egész sor festménye született, amelyeken a csallóközi táj népi figurái találkoznak a babona világának szellemalakjaival (…) 1936-ban készült egy – 50 db-ból álló – vízfestménysorozata, amely szintén a Csallóközt örökítette meg. Ebből Szalatnai Rezső is vásárolt és többet eladott, hogy segítsen a művészen.”

Ez az idézet arra is rámutat, hogy Tallós-Prohászka, noha elismert művésznek számított, anyagilag nehezen tudott megélni a művészetből. Ez még inkább érvényes lett azután, hogy átköltözött Magyarországra. Igaz, ennek ő maga is egy kissé okozója volt.

tallos-prohaszka-gyemanthegyeken
Tallós-Prohászka István - Gyémánthegyeken
Fotó:  internet

Szíj Rezső írja:

Mosonmagyaróvár valósággal keblére ölelte; olyan házat adott neki a város egyik legszebb pontján, amelyben gondtalanul élhetett volna művészetének, ha élni tud a lehetőségeivel. De otthagyta, elment egy szobakonyhás, ósdi udvari lakásba, amely nem is volt annak nevezhető. Nem lehet leírni, milyen mélyre süllyedt ez a szerencsétlen ember a maga igénytelensége miatt, hisz semmi káros szenvedélye nem volt. Szinte enni sem mert, noha nem volt fösvény, sőt jószív és emberség jellemezte mások irányában. Híveinek, barátainak képvásárlásai csak átmenetileg könnyítettek helyzetén (…) Tallóst erkölcsi szándék, magatartás, emberség, művészet dolgában – kezdettől fogva – egyértelműen a művészi, mesterségbeli tisztaság jellemzi. Utolsó éveinek romlása, hanyatlása megfejthetetlen titokként marad az utókorra.”
tallos-prohaszka-onarckep-1926
Tallós-Prohászka István: Önarckép
Fotó:  Lacza Gergely
lovaskocsi-
Galéria
+10 kép a galériában
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.