2024. április 12., 10:04

Duba Gyula világképe

Megint elment egy nagy öreg. Duba Gyula Kossuth-díjas író, a felvidéki prózaírás doyenje 94. életévében távozott közülünk. Tulajdonképpen olyan csöndesen, ahogy az egész élete is telt, akár egy áradó, a partokat méltóságos nyugalommal termékenyítő patak, a kívülálló számára szinte derűsen, lezárva az utóbbi években társaságban el-elhangzó kérdést: mi van Dubával? Tudtok róla? Egy ideje nem jár társaságba. Magányában rányitja-e néha valaki az ajtót?

Duba Gyula
Duba Gyula
Fotó: Dunajszky Éva

Talán nem tűnik blaszfémiának, de úgy „fogyott el” ő is, mint szépírói témáinak legkedvesebb, az életmű gerincét alkotó, oly mélységesen szeretett és ismert, annak minden lélegzetvételét az utókor számára megörökített világa, a felvidéki parasztság, egy egész társadalmi réteg.

A régi honti falu. De mondhatnánk akár a régi Pozsonyt is, amelyből lassan kikopik a magyarság, s amelynek jól ismert figurája volt néhány magyar író: Dobos László, Duba Gyula, Mács József és a minden megbecsülést elért Grendel Lajos. Valamennyien elmentek.

A felvidéki prózaíró triász (ahogyan az egyetemes magyar irodalomkritika kezelte évtizedeken keresztül, a rendszerváltásig Dobos Lászlót, Duba Gyulát és Mács Józsefet), így vált felvidéki triptichonná, elfoglalva helyét a képzeletbeli panteonban. Grendel Lajossal ők alkották az egyetemes magyar próza együttes szólamának a „hatodik sípját”. Most úgy tekintenek le az utánuk jövő és szárnyukat bontogató generációkra, mint felemelt ujj: fontos-e még számukra a széppróza alapját képező magyar élet, vagy a rosszul értelmezett, „földszagú valóságot” megtagadó progresszió szirénhangjait követve elhagyják a fészket, és világjáró (világlátó?) madarakká válva bolyonganak, akiknek nincs hová leszállniuk? A szirénhangon éneklő kritika bizony nem kímélte Duba Gyulát sem, de talán maradjunk annyiban, hogy az idő és az olvasó lesz a legjobb kritikus.

Természetesen téves és méltatlan lenne Duba Gyulát beskatulyázni a realista, szociografikus ihletésű írók kategóriájába (bár ott Illyéssel, Féjával és másokkal osztozik a legjobb szociográfiát írókkal). Botcsinálta értékelőként, de inkább olvasóként számomra mégis ez az etalon. Ha fennmarad valami a felvidéki magyar prózairodalomból a jövőnek, Duba Gyula „parasztvilága” (Vajúdó parasztvilág, Halódó parasztvilág) mindenképpen. 

Pályája ugyanakkor színes, a prózaírás szinte minden regiszterét tartalmazza. Humoreszkekkel indult, s az elején tíz esztendő alatt három szatirikus kötetet jelentet meg (A nevető ember és egyéb vidám írások, Szemez a feleségem, Na, ki vagyok?). Miközben „humorizál”, megjelenik első elbeszélésgyűjteménye, a Csillagtalan égen struccmadár, melynek írásai erkölcsi, társadalmi kérdéseket feszegetnek, s köztük szerepel egy kisregénynek beillő novella, az Idegen szem. Aztán jöttek sorra a regények, esszékötetek, novellásgyűjtemények. Még kritikaírással is foglalkozott. 

Életművét felsorolni is hosszadalmas lenne, hiszen Duba a több mint negyven publikált kötetével nemzedéke, de a szlovenszkói magyar irodalom legtermékenyebb írói közé tartozott. Csak néhányat említenék a legjelentősebbek közül: Szabadesés, A macska fél az üvegtől, Sólyomvadászat, Téli áradás, Ívnak a csukák, Örvénylő idő, Aszály, Álmodtak tengert. 

Tóth László írja róla:

Intellektusának állandó készenléte és vibrálása, nyitottsága és fogékonysága a világ új és újabb dolgaira, jelenségeire, s nem utolsó sorban az írói oeuvre-jának egészét meghatározó rendszerező hajlama, kritikai szemlélete, mindvégig jellemző maradt. rá. Csak így volt lehetséges, hogy szinte mindenhez hozzá tudta tenni a maga személyiségét, és mindenről a személyes érintettség őszinteségével nyilatkozott.”

Ugyancsak Tóth László írta Duba Gyula Kossuth-díja kapcsán: „Munkássága, életműve olyan érték, melyet – azon túl, hogy pótolhatatlan szerepet tölt be a szlovákiai magyarság önazonosságának építésében, erősítésében – számottevő hely illet meg a 20. század magyar irodalmi panteonjában is.” Tegyük hozzá: a 21. századéban is, még ha nem is sok telt el ebből a hektikus századból. 

Bevallom, amikor ifjú fejjel először olvastam Duba Gyula prózáját, helyenként unalmasnak tűnt a hosszadalmas, minden részletre kiterjedő leírások sorjázása. Később, érett fejjel tudatosítottam (és nem csak Duba esetében), hogy az unalom az igazán nagy írók „kiváltsága”, akik ezt megengedhetik maguknak.

A feltűnési vágy, az előttünk levők minden áron való meghaladása, a szakítás minden hagyománnyal, a klasszikus értékektől, a szépségtől és a kitárulkozástól való rettegés olyan tévútra terelheti az alkotó embert, ahol – néhány támogató társat leszámítva – művével egyedül marad, és elveszíti az olvasót. Szinte minden kritikusa fontosnak tartja megállapítani, hogy Duba Gyula „vallomásos” író, és urambocsá, romantikus. Vagy vonjuk kétségbe Jókai, Krúdy zsenijét? Faulkner helyenként olvashatatlanul dagályos, Kosztolányi helyzetleírásai olykor átlapozhatók. Na és? – kérdezhetnénk. A válasz ott van a kérdésben.

Duba Gyula emberi léptékkel mérve hosszú, tartalmas életet élt, olvasói, irodalomtörténeti szempontból lezárt, kerek művet alkotott, és vele szemben nem lehet hiányérzetünk. A többit pedig bízzuk a jótékony időre.

Nem a megbotránkoztatás vagy az olcsó hatásvadászat szándékával jegyeztem meg az elején a földszagú valóság és az otthontalan, öncélú, stílusbravúrok feloldhatatlan ellentétét: éppen Duba Gyula tette szóvá néhány évvel ezelőtt a szokásos, akkor éppen a legújabb irodalmi pályázat egyik ítészeként, hogy a pályaművek között fájóan kevés a valóságismeret, a történet, a fabula, a mindent meghatározó helyszín. Az öreg Duba tehát aggódva, alig palástolt lemondással tekintett irodalmunk jelenére-jövőjére. 

Mert a napnál világosabb, hogy nem szürkülhet bele mindenki a realizmus egyszínűségébe, a valóságból azonban nem lehet büntetlenül kilépni. E tekintetben Duba Gyula életműve tükörként szolgálhat a jövendő prózaírói számára.

Belenézve ráismernek-e magukra, vagy csak a történet nélküli, meghatározhatatlan helyszíneken mozgó figurák panoptikumát látják, ami bármily invencióval, tehetséggel megalkotott alkotói világ, és szellemi izgalmakat tartogathat ugyan, de anélkül a fluidum nélkül, amely a szülőföldből árad, végtelenül lehangoló tud lenni.

Nyugodjon békében!

Duba Gyula búcsúztatása pénteken 11:45-kor lesz a pozsonyi krematóriumban.

Megjelent a MAGYAR7 15. számában. 

Kapcsolódó cikkeink

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.