A versbe öltöztetett iskola

Kaszmán Zoltán 2019. április 17., 10:27

A zselízi Alapiskola versillusztrációs pályázatot hirdetett az idei magyar költészet napja alkalmából. Ennek eredményhirdetése, amit összekötöttek a II. Fülolaj Anyanyelvi Vetélkedő kiértékelésével, 2019. április 15-én zajlott.

Fotó: Alapiskola Zselíz

A rajzpályázat a már olvasott vagy hallott kedvenc versek felelevenítésének céljából valósult meg; a – ceruzával, filctollal vagy éppen zsírkrétával szívesen alkotó – tanulók szebbnél szebb képzőművészeti kreációkat készítettek, egyénileg és csoportokban dolgozva.

„Az alsó tagozaton nyolc csoportos alkotás készült. Tanulóink különböző formában és technikával jelenítették meg a választott költők verssorait. A negyedikesek rímfaragással is próbálkoztak; József Attila Kedves Jocó! című költeményének mintájára foglalták versbe vágyaikat” – fogalmazta meg a versillusztrációs pályázat ötletgazdája, a zselízi oktatási intézmény igazgatóhelyettese, Sokol Zsuzsanna, majd hozzátette: „A versekkel való foglalkozás során a gyerekeknek lehetőségük nyílt fantáziájuk »bekapcsolására«. Miután a gyerekek maguk is alkotó tevékenységet végeztek, kifejezhették személyes élményeiket, átélhették a közös munka örömét; mindeközben fejlődött nyelvi kifejezőképességük is.”

Képgalériánk:
Fotó: Alapiskola Zselíz

Az igényes csoportmunkák, valamint a további négy alsó és öt felső tagozatos tanuló egyéni pályamunkájának kiértékelésében részt vettek a Csemadok zselízi alapszervezetének vezetőségi tagjai is, akik – mint arról Máté Anikó, az alapiskola igazgatója is beszélt – nem csupán anyagilag, hanem erkölcsileg is támogatták a magyar költészet napja alkalmából meghirdetett kezdeményezést.

Sárai András, a Csemadok helyi alapszervezetének elnöke örömének adott hangot, hogy a tanulók ilyen szép számban kapcsolódtak be a pályázatba, tanúbizonyságot téve a költészet közösségformáló erejéről.

Az irodalmi-képzőművészeti témájú pályázat kiértékelése során jutalomban részesítették a – Pénzes Istvánról elnevezett vetélkedő mintájára megvalósított – II. Fülolaj Anyanyelvi Vetélkedőbe bekapcsolódó nyolcadik és kilencedik évfolyamos tanulókat is, akik a négy fordulóból álló levelezős verseny során egyebek mellett anagrammákkal, meghámozott banánszavakkal és állandósult szókapcsolatokkal foglalkozva bizonyították be nyelvi játékokra való fogékonyságukat, „nyelvi talpraesettségüket”.

Április folyamán – a magyar költészet és József Attila előtt tisztelegve – több mint 150 kézzel írt magyar költeményt függesztettek ki az iskola bejáratához. A versbe öltöztetett zselízi alapiskola mellett elhaladó járókelők érdeklődve, hol mosolyogva, hol meghatódva olvasgatták a magyar költészet nagyjainak sorait.

0 HOZZÁSZÓLÁS