2024. március 27., 18:36

A meghiúsult egyetemalapítás

Magyarország legfiatalabb egyeteme, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Egerben működik és 2021. augusztus 1-je óta viseli ezt a nevet. A hajdani főiskola egyébként 2016. július 1-jén kapott egyetemi rangot. Kevesen tudják azonban, hogy az intézmény névadója, a Pozsonyban született gróf Eszterházy Károly (1725–1799) egri püspök már 1763 őszén személyesen mutatta be egyetemalapítási tervezetét Mária Teréziának, aki nem adta áldását rá. 

Esterházy Károly gróf

Ebben részben az játszott közre, hogy a bécsi udvar elkötelezte magát a nagyszombati egyetem bővítése mellett, ráadásul Selmecbányán beindult egy európai szintű műszaki szakemberképzés, így a Kelet-Magyarországon létesítendő univerzitás nem illett bele az elképzelésekbe. Az már kevésbé ismert, hogy elődje, Barkóczy Ferenc (1710–1765), akit 1762-ben esztergomi érsekké neveztek ki és maximálisan lojális volt a Habsburgok iránt, emellett ő lett magyarországi tanintézmények főfelügyelője, új beosztásában maga is a terv ellen fordult, noha 1761-ben, egri püspökként még egy építészt is felkért, hogy tervezze meg az új egyetem épületeit.

Ennek a pálfordulásnak talán az lehetett az oka, hogy Eszterházy püspökkel több alkalommal is vitába keveredett, nem is annyira oktatási kérdésekben, hanem abban, hogy a magyar katolikus egyház inkább kötődjön a bécsi udvarhoz, vagy – ahogy Eszterházy szorgalmazta – a Vatikánhoz.

Eszterházy a kudarc ellenére további lépéseket tett a létesítendő egyetem érdekében. Számos épülettel gyarapította az 1740-ben alapított kanonok jogi iskolát és 1774-ben már jogot, hittudományt és bölcseletet oktattak itt, sőt próbaképpen három éven át (1769–1772 között) az orvostudományi képzést is bevezették. II. József hatalomra kerülését követően azonban 1784-ben elrendelték a jogi és filozófiai oktatás beszüntetését, a papneveldét pedig Pestre helyezték át.

Esterházy Károly gróf

Eszterházy Károly a kalapos király halála után újraindította a képzést az egri intézményben, amely évtizedeken át aztán líceumként működött, ami egy magasabb szintű középiskolának felelt meg. Sokat tett a város szellemi és anyagi gyarapodásáért, és nagy érdeme volt abban is, hogy az Egri Püspökség 1805-ben érseki rangot kapott.

Maga a püspök egyébként nagy tiszteletnek örvendett nemcsak Egerben, hanem az egész egyházmegyében. Amikor nagy éhínség kínozta az embereket, megnyitotta a magtárakat és szinte az utolsó szemig szétosztotta a gabonát.

Egyszer levelet írt a pápának és így írta alá magát: „Carolus comes Eszterházy, dominus Papae et Mundi”, ami azt jelenti, hogy Eszterházy Károly gróf, a Pápa és a Világ ura. Ott eléggé értetlenül olvasták mindezt, pedig semmi különös nem volt ebben, elvégre Eszterházy gróf Pápa városának az ura is volt, a szakácsát meg történetesen Mundinak hívták. Humora tehát volt.

Eszterházy elvárta, hogy a leendő kispapok valamilyen hangszeren is játszanak. Egy alkalommal három lévai fiú jelentkezett nála, akiket természetesen kifaggatott. „Miféle hangszert tudsz?” – kérdezte az elsőt. – „Én harangozni tudok.” – „Hát te, másik?” –„Én meg orgonaszíjat húzni.” – „És te harmadik mit tudsz?” – „Fütyülni.” – „Nagyon jól van – mondta a püspök –, titeket is jól tudlak használni. Beveszlek benneteket a gyöngyösi szemináriumba.”

A fiúk persze megörültek ennek, de amikor megtudták, hogy miről van szó, azonnal meggondolták magukat és visszasiettek Lévára. A gyöngyösi szeminárium ugyanis nem volt más, mint a koldulóbarátok gyülekezete.

Egyszer a kalapos királlyal sétált Tatán, abban a híres kertben, amelyet kőből kifaragott rémes sárkányok őriztek. Meg is kérdezte az uralkodó: „Ugyan püspök, mondja meg nekem, hol teremnek ezek a szörnyű állatok?” Mire Eszterházy így felelt: „Ott felséges uram, ahol a kétfejű sas.”

Megjelent a Magyar7 2024/12.számában.

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.