2023. március 1., 08:25

A kőfal túloldalán. Negyven éve halt meg Arthur Koestler

Vannak magyar származású írók, akiket a magyar irodalomtörténet nem tart számon. A világhírű A Vörös Pimpernel című angolul írt regény szerzőjének, Orczy Emma bárónőnek a nevét hiába keresnénk a témát körül járó művekben – például a hatkötetes „Nagyspenótban” –, kivéve Szinnyei József Magyar Írók élete és munkái című bibliográfiáját, amelyben szinte minden magyar vagy magyarországi szerző helyet kapott.

Nagy író volt
Koestler Artur (1905-1983)
Fotó: Wikipédia

De a Budapesten született Kestler Artúrról (1905–1983) még a komáromi bibliográfus sem tudhatott, hiszen első könyve, egy erdélyi turistakalauz 1925-ben, több mint tíz évvel Szinnyei halála után Kolozsvárott látott napvilágot. Későbbi életpályája viszont úgy alakult, hogy Magyarországon sokáig nem volt ildomos még a nevét sem leírni.

De ki volt ő, akit Arthur Koestlerként ismert meg a világ?

Budapestről  Oroszországig

Apja, Kestler Henrik Miskolcon született, anyja, Adele Jeitles viszont egy prágai nő volt. Iskoláit ugyan a magyar fővárosban kezdte, de 1916-ban a család átköltözött Bécsbe és Artúr németül tanult tovább. Bécsben az egyetemen pszichológiát és elektrotechnikát is hallgatott, de végül egyiket sem fejezte be. Askenázi zsidóként kapcsolatba került a cionista mozgalommal és 1926-ban néhány hónapot Palesztinában töltött, de a kibuc, amelynek tagja kívánt lenni végül nem fogadta be, ezért visszatért Európába és egy berlini lap tudósítója és szerkesztője lett. Szívesen vállalkozott kalandos utazásokra, így a Graf Zeppelin léghajó fedélzetén részt vett egy sarkvidéki expedícióban is, az erről írt beszámolója révén sok helyen megismerték a nevét.

Budapesten van
Varga Imre: Koestler Arthur (részlet)
Fotó:  Wikipédia
Ha úgy vesszük a politikai kalandokat is kedvelte. 1931-ben magával ragadta a marxizmus és a kommunista eszmeiség, ezért belépett a német kommunista pártba. 1932–1933-ban a Szovjetunióban tett egy körutat, még Türkmenisztánba is eljutott. Tulajdonképpen visszatért az „Óhazába”, mivel Leopold nevű nagyapja 1860 táján Oroszországból érkezett Magyarországra és a magyarok eredetileg – a feltételezések szerint – a Turáni-medencéből indultak Európa felé. A magyarokat és a kazárokat sokan rokonoknak tartják, az askenázi zsidók pedig állítólag azoknak a kazár törzseknek a leszármazottai, akik egykor áttértek a zsidó hitre. Ezt a nem bizonyított elméletet maga Koestler terjesztette és az 1976-ban kiadott A tizenharmadik törzs című könyvében részletesen ki is fejtette. Egyebek között ezt írja: „…őseik nem a Jordán folyótól, hanem a Volgától jöttek, nem Kánaánból, hanem a Kaukázusból, amiről egykor azt hitték, hogy az árja fajta bölcsője volt, és hogy genetikailag közelebbi rokonai a hun, ugor, magyar törzseknek, mint Ábrahám, Izsák és Jákob ivadékainak. Ha beigazolódnék, hogy ez a valóság, akkor az olyan kifejezés, mint »antiszemitizmus«, elvesztené az értelmét, mert olyan tévedésen alapszik, amiben egyaránt osztozik a gyilkos és az áldozat”. Ez az elmélet azonban kétélű fegyver lett, miután az arabok hivatkozhattak arra, hogy a zsidóknak Palesztina nem is ősi földjük, tehát nincs jogalapjuk ezt a területet maguknak követelni.
Kalandok Európában

A Szovjetunióból a Komintern megbízásából Párizsba ment, majd a spanyol polgárháborúban találta magát. Kissé naivan azt hitte, hogy a News Chronicle újságírójaként Franco tábornok sevillai stábjában dolgozva jelentéseket küldhet a köztársaságpártiaknak. Hamar leleplezték, ezért gyorsan elmenekült. Később azonban újra ezzel az álcával próbálkozott, de ismét rajta vesztett és csak egy fogolycserének köszönhette, hogy élve megúszta, mivel eredetileg halálra ítélték. Később a falangisták siralomházában eltöltött időről Párbeszéd a halállal címmel könyvet írt.

Spanyolországból visszatért Párizsba, ahol egy népszerű szexuális enciklopédiát állított össze, szerzőként pedig több személyt tüntetett fel („A. Costler, A. Willy és mások”). A „túlzott szexualitás” már halála után rossz fényt vetett rá, ugyanis egyik életrajzírója azt állította, hogy évtizedekkel korábban több nőt is erőszakkal kényszerített nemi kapcsolatra. E vádak miatt az Edinburgh-i Egyetem, amelyre pedig jelentős összeget hagyott, még a szobrát is eltávolíttatta, noha korábban díszdoktori címmel is megtisztelte.
A kommunizmus bírálata

Az 1930-as évek második felében már sok mindent megtudott a sztálini rendszer praktikáiról, kilépett a kommunista pártból is, és mindezt a legjelentősebbnek tartott Sötétség délben című regényében megírta. Ebben sok önéletrajzi elem keveredik másoktól hallott történetekkel, a könyv főhősét, Rubasovot, akit a végén kivégeznek, három – ugyancsak meggyilkolt – kommunista vezető (Buharin, Trockij, Radek) alapján „gyúrta össze”. Fontos forrása volt a Budapesten született Eva Zeisel (eredetileg: Striker Éva Amália) formatervező, aki az 1930-as évek derekán a szovjet kerámiaipar művészeti vezetője volt, de annyi más külföldihez hasonlóan őt is a Sztálin elleni összeesküvés koholt vádjával bebörtönözték és közel másfél évet töltött börtönben, ebből egy évet magánzárkában. Kiszabadulása után mesélt „élményeiről” Koestlernek.

Legismertebb könyve
A sötétség délben egyik magyar kiadása
Fotó:  Wikipédia
A regény nemcsak a sztálini diktatúra, hanem általában a kommunizmus kemény bírálata és Koestlert George Orwellel, az Állatfarm és az 1984 szerzőjével állítja egy szintre. A két író később közeli kapcsolatba került Angliában, ahol Koestler regénye úgy jelent meg, hogy a szerző még őrizetben volt, mivel nem volt hivatalos belépési engedélye és a hatóságok lefogták. A regényhez kapcsolódik egy érdekes eset is. Koestlert a Párizst megszálló németek előbb letartóztatták, majd brit nyomásra szabadon engedték és ekkor belépett a Francia Idegenlégióba. Innen azonban nem sokkal később megszökött és a semleges Portugáliába ment. Útközben kapta a hírt, hogy Daphne nevű kedvese, akinél a Sötétség délben kéziratát letétbe helyezte egy hajóbalesetben meghalt és a kéziratot is elnyelte a hullámsír. Ez annyira megrázta, hogy öngyilkosságot kísérelt meg, de nem halt meg és utóbb kiderült, hogy a baleset híre hamis volt.

Az 1940-ben Londonban megjelent regény eleinte csak szűk körben vált ismertté, nem is kapott nagyobb hírverést, mivel a Szovjetunió Nagy-Britannia szövetségeseként harcolt Németország ellen. Csak a világháborút követően kezdtek vele komolyabban foglalkozni és a legtöbb értékelés szerint az egyik legfontosabb 20. századi diktatúraellenes regény. Ebben Koestler lényegében azt a gondolatmenetet fejti ki, hogy Európa előtt nem egy jobboldali, illetve baloldali alternatíva áll, hanem a tökéletlen demokrácia vagy a totális diktatúra közötti választás lehetősége (illetve: kényszere). Egyik méltatója összeveti Koestler és a magyar marxista filozófus, Lukács György végkövetkeztetését:

„Míg Lukács úgy vélte, hogy a legrosszabb szocializmus is jobb, mint a legjobb kapitalizmus, Koestler arra a meggyőződésre jutott, hogy a legtökéletlenebb demokrácia is jobb a totális diktatúránál, legyen az jobb- vagy baloldali.”

A fentiek ismeretében aligha véletlen, hogy Magyarországon csak az 1980-as évek végén jelenhetett meg először a regény magyarul.

Először 1940-ben adták ki
Koestler regénye angolul
Fotó:  Wikipédia

Koestler a II. világháború alatt a brit hadseregben szolgált, előbb a propagandaosztályon, majd 1944-ben Palesztinába küldték, hogy Menahem Begin cionista vezetőt rábírja a britek elleni terrorcselekmények beszüntetésére. Ez a küldetése azonban nem járt sikerrel. A háború végéig még a Közel-Keleten maradt és egy új regényéhez (Mint éjjeli tolvaj. Egy kísérlet krónikája) gyűjtött anyagot.

A Sötétség délben című regénye voltaképpen egy trilógia legismertebb darabja. Bizonyos alakjai sok hasonlóságot mutatnak Dosztojevszkij regényeinek (Karamazov testvérek, Ördögök, Bűn és bűnhődés) egyik-másik hősével; elsősorban gondolkodásmódjuk, világszemléletük és meghasonlottságuk révén. Bár később is írt politikai regényeket, az 1950-es években – ahogy maga megfogalmazta – „kaptafát cserélt” és érdeklődése a tudományok és a filozófia felé fordult, majd élete utolsó időszakában egy újabb fordulattal a miszticizmus és a parapszichológia kérdései kezdték el foglalkoztatni. A második korszak egyik kiemelkedő, magyarul is olvasható munkája az Alvajárók, amely a csillagászat sajátos története a kezdetektől a 17. századig. Sokoldalú érdeklődése és tájékozottsága is hozzásegítette, hogy ezekben a témákban is izgalmas és vitákat kavaró könyveket tehetett le az asztalra.

Newtonig bezárólag
Az Alvajárók a csillagászat történetéről szól
Fotó:  Wikipédia
Önként vállalt halál

Utolsó éveit beárnyékolta a Parkinson-kór és a fehérvérűség. Mivel híve és szószólója volt az eutanáziának, annak a szemléletnek, hogy az egyénnek jogában áll dönteni saját sorsáról, önként vetett véget életének. Nálánál húsz évvel fiatalabb harmadik felesége is vállalta a halált, így 1983. március 1-jén együtt fejezték be földi pályájukat. Csak két nappal később találták meg a holttestüket, de a halottkém megállapította, hogy legalább 36 órával korábban bekövetkezett a vég. Erről a Londonban élt Mikes György számolt be nem sokkal ezt követően megjelent könyvében (Arthur Koestler. The Story of a Friendship).

Koestler elsősorban angolul és németül írt, csak pályája elején publikált magyarul, ennek ellenére mindig akcentussal beszélt idegen nyelveken és magyar származására mindig büszke volt. Az 1953-as londoni angol-magyar labdarúgó mérkőzésen ott ült a lelátón a VIP-páholyban, de abban a szektorban egyedüliként a magyar góloknál állt fel és kiabált hangosan. 1956 novemberében pedig a londoni magyar nagykövetség ablakába legalább harminc téglát hajított, így tiltakozva a szabadságharc leverése ellen.

Ma már sok könyve olvasható magyarul, Varga Imre szobrászművész pedig megmintázta az alakját. Alkotása Budapest egyik forgalmas helyén látható.

Budapesten született
Szülőházán tábla emlékeztet rá
Fotó:  Wikipédia
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.