Püspöki stációk: Történelmi sétára invitálják a vendégeket

Radi Anita 2018. október 13., 12:59

A „Püspöki stációk” helytörténeti tanösvény ünnepélyes átadására a Pozsonypüspöki Városi Hivatal Határokon Átnyúló Együttműködési és Vállalkozásfejlesztési Központjában (CIIC) került sor október 12-én. A tanösvény megnyitójának fő vendége Dr. Püspöki Nagy Péter nemzetközi hírű történész volt, aki a projekt tudományos-szakmai hátterét biztosította.

 

Fotó: Radi Anita

Ozsvald Erszébet, Pozsonypüspöki polgármestere megnyitóbeszédében elmondta, a tanösvény ötlete többek között a CIIC központ segítségével valósulhatott meg. "A helytörténeti tanösvény létrehozása csak egy a számos fontos tervek közül, amelyek az elmúlt években valósultak meg. Egy különleges projektről van szó, amelynél óriási köszönettel tartozunk Dr. Püspöki Nagy Péter történésznek, aki eljuttatta hozzánk értékes tudását és forrásait, ezeket pedig Csanaky Elenonóra az említett történelmi tanösvénytáblák formájába öntötte. Célunk volt olyan műveket alkotni, amelyek által a történelmi emlékezet megmaradhat közösségünkben" - hangsúlyozta.

14 tanösvénytábla mutatja be Pozsonypüspöki történelmét

Csanaky Eleonóra, a helytörténeti tanösvény ismertetője elmondta, a Pozsonypüspöki történelmét bemutató tanösvénytáblák elkészítése több mint egy évet vett igénybe, tartalma azonban több évtizedes munka eredménye. A stációk a pozsonypüspöki születésű Dr. Püspöki Nagy Péter történész és kutató életművének eredményeit tükrözik. Csanaky Eleonóra nyolc éve kutatja az említett témát. Mint mondta, nem volt könnyű ebből a tömérdek információból egy harmincoldalas kivonatot készíteni úgy, hogy a fontosabb történelmi adatok ne illanjanak el.

A tizennégy táblából tizenkettőt a Püspöki utcán (Biskupická) található park, az Elesett Hősök utca (Padlých hrdinov), és a Tryskáč sportpálya mentén, a utolsó kettőt pedig a Szent Miklós-templom és a Vetvár (Vetvárska) utcán található Alapiskola és Óvoda épületei között helyezték el. A tanösvény két kilométer hosszú útvonalán összesen 190 fénykép és 120 oldal szöveg látható, amelyek négy (szlovák, magyar, angol, német) nyelven vannak feltüntetve.

A projekt fontos célja volt Pozsonypüspöki történelmi műemlékeinek bemutatása és kulturális örökségünk láthatóvá tétele mellett, valamint megerősíteni a lokálpatriotizmus érzését a helyiek körében. Nem elhanyagolgató tény, hogy egy ilyen történelmi feltárás az idegenforgalom növekedését vonhatja maga után, a turistáknak nyújtott szolgáltatások fejlődésével pedig gyarapodnak a munkalehetőségek is.

Pozsonypüspöki az egykori avar provincia területén helyezkedik el 

A stációk legelső tábláján Pozsonypüspöki első fennmaradt térképe látható. Egy páratlan emlékről van szó, amelyet mérnöki pontossággal készített el Jáczyg György 1781-ben. A térkép értéke abban rejlik, hogy közvetlenül a várfalak lerombolása előtti időszakból származik.

A Vetvár Művelődési Házzal kapcsolatban érdekes információkat tudhatunk meg az előadásban. A vetvár név eredete egészen az avar korig nyúlik vissza, mivel Pozsonypüspöki a 9. század első felében a Frank Birodalom avar provinciájának egyházi központjaként működött. Tehát a mai pozsonypüspöki művelődési ház neve - Vetvar (ném. Kirchbach) - egy történelmi elnevezésre vezethető vissza az egykori avar provincia korszakából. Ezekre a tényekre Püspöki Nagy Péter történész már ötven évvel ezelőtt is rámutatott Pozsonypüspökiről írt monográfiájában.

A 2017-ben zajló régészeti kutatások során egy nagy terjedelmű avar temetőt tártak fel, az előkerült leletek pedig újabb bizonyítékként szolgáltak az említett tényekre. Fontos megemlíteni, hogy a Pozsonypüspökiben található 8. századi avar temetőből származó leletek feltárásáért 2018 szeptemberében Milan Horňák, Jana Stehlíková, Andrej Žitňan, és a Via Magna régészeti csoport elnyerték a Szlovák Nemzeti Múzeum és szlovák Műemlékvédelmi Hivatal díját.

A tanösvénytáblákon megismerkedtünk a Pozsonypüspökiben található nevezetes épületekkel is. Az Albert-kúria avagy Linzbóth-kastély ez egyetlen úrilak a városrészben, épületében ma Kereskedelmi múzeum (Múzeum obchodu) működik. Ezen kívül a pozsonypüspöki születésű tehetséges festőművész Nagy József műveinek szentelt kiállítás is látható a múzeum tárlatában. A mezőváros legszebb kastélya volt egykor a Palugyai-kúria nevezetű érseki kastély. 1779-1786 között épült a hajdani Botossy-kúria mellett az Ormosdy család gyönyörű barokk kastélya is. Sajnos a Botossy és a Weisenthal kúriára ma már csak térképek és régi rajzok formájában emlékezhetünk.

A stációk részét képezik a 20. század elejéről származó értékes régi fényképek, amelyek az akkori pozsonypüspökiek életét ábrázolják, külön hangsúlyt fektetve a pozsonypüspökiek viseletére. A fényképek hitelesen visszatükrözik Pozsonypüspöki mezőváros jellegét.

A helyiek büszkék lehetnek gazdag történelmükre, amelyet immár történelmi kutatások és a fennmaradt forrásanyagok is bizonyítanak. A tanösvény a történelmi és építészeti tudás elmélyítésére szolgál a széles nagyközönség számára. Pozsonypöspöki legrégibb területeit kutatja át, ahol számos értékes lelet, épület és műemlék található. 

„A jót támogatni egyszerűen muszáj”

Dr. Püspöki Nagy Péter munkássága külön figyelmet igényel, hisz oly mértékben áttekintése van a pozsonypüspöki történelmével kapcsolatos szakirodalomról, kódexekről, oklevelekről, hogy a tanösvény elkészítése során nagy segítséget nyújtott a készítőknek. Csanaky Eleonóra hangsúlyozta, hogy Püspöki Nagy Péter szinte tálcán kínálta számukra kutatásainak eredményeit, és nagyon szívesen ajándékozta őket a projekt kezdeményezőinek. A több mint ötvenéves kutatómunkájának segítségével, amely során folyamatosan figyelemmel követte a Pozsonypüspökivel kapcsolatos legújabb információkat is, olyan nagy mennyiségű tudásra tehettek szert, amiért soha nem lehetnek eléggé hálásak neki.

Csanaky elmondta, az említett történész tényekre alapozottan, dokumentumok erejével tudta feldolgozni a múltat: ezek vagyunk mi, így éltünk ezer éven át! Továbbá megtette azt a huszárvágást, hogy a tizenkettedig stációnál egészen Jézus Krisztus születésétől napjainkig felvonultatta Pozsonypüspöki történelmét. Mindamellett, hogy Püspöki nagyon szereti szülővárosát, mégse az elfogultság erejével, hanem a tények erejével hadakozott élete során mindvégig.

A történész köszönetet mondott mindazoknak, akik a projekt ötletével előjöttek, kiemelvén a polgármester asszony személyét, aki felismerte, és hosszú évek során mindig támogatta a kultúra és a tudomány megörökítését. Nevelni a társadalmat ugyanis hosszú távú, sok századokra szóló érték. „Ez a ti munkátok, én csak segítettem, mert jónak tartom, amit csináltatok, és a jót támogatni egyszerűen muszáj” - hangsúlyozta Püspöki Nagy Péter.

0 HOZZÁSZÓLÁS