Evangélikus templomok Pozsonyban – KÉPGALÉRIÁVAL

Múzsa 2019. május 26., 14:32

Május 25-én Samarjay Zoltán tartott magyar nyelvű előadást a fővárosban „Evangélikus Pozsony” címmel. A rendezvény a Pozsonyi Kifli Polgári Társulás égisze alatt valósult meg, társszervező a Pozsony–Óvárosi Evangélikus Gyülekezet.

Samarjay Zoltán az evangélikus kis templomban tartotta meg előadását, amely során az ágostai hitvallás pozsonyi térnyeréséről, és a lutheri tanokat követő gyülekezet múltjáról és jelenéről tudhattak meg érdekes információkat az érdeklődők. Az előadást rövid orgonajáték tette színesebbé.

A németországi reformáció Pozsonyra is nagy hatást gyakorolt. Intézményes formában (gyülekezet, iskola) 1606-tól volt jelen. A pozsonyi gyülekezet története fordulatokkal, hullámhegyekkel és -völgyekkel teli múltjában sok a fényes pillanat, de a tragikus időszak is.

A reformáció és Pozsony

A reformáció szinte azonnal, már Luther fellépése után eljutott Magyarországra. Elterjesztésében jelentős szerepe volt a német kisebbségnek.

Pozsony Buda elfoglalása után átvette a Magyar Királyság fővárosának szerepét, és koronázó várossá vált, ahol a reformáció is gyökeret eresztett. A pozsonyi gyülekezet csak a Bocskai-felkelés befejezése és a bécsi béke megkötése után 1606-ban alakulhatott meg, amikor biztosítva lett a szabad vallásgyakorlat a protestánsok számára.

Bár Pozsony környékén - Bazinban és Récsén – már volt szervezett gyülekezet, ahova a pozsonyi evangélikusok is eljártak, Pozsonyban más volt a helyzet. Akkoriban a Magyar Királyság fővárosa volt, ezért az egyházközség csak későn alakulhatott meg, amikor már írásban rögzítették mindhárom hitvallást. 1606. október 8-án hirdette először Pozsonyban az igét Andreas Reuss, a gyülekezet első, német prédikátora.

Az első pozsonyi evangélikus templom

A pozsonyi evangélikusok az ún. Armpruster-házban gyülekeztek, ami azonban idővel szűknek bizonyult, így saját templomot igényeltek. A városi tanács, mely többségében szintén protestáns volt, 1634-ben kérvényezte az evangélikus templom építését.

Az építészeknek azonban számtalan korlátozással kellett megalkudniuk, mégis ez az építmény az első új, reneszánsz stílusban épült szakrális alkotás Szlovákiában.

A reformáció célkitűzése volt az írástudás, a prédikáció hangsúlyozása, a nemzeti nyelvekre való bibliafordítás, és az a törekvés, hogy az evangéliumot önálló tanulmányozással is megérthesse az ember.

Az előadás után a résztvevők megtekintették a pozsonyi evangélikus nagy- és kis templomot. Nézze meg képgalériánkat! 

Samarjay Zoltán és Korpás Árpád. Fotó: Radi Anita
Fotó: Radi Anita
Fotó: Radi Anita
Kis templom, Pozsony Fotó: Radi Anita
Orgona a kis templomból Fotó: Radi Anita
Fotó: Radi Anita
Fotó: Radi Anita
Evangélikus nagy temlom, Pozsony Fotó: Radi Anita
Orgona a nagy temlomban Fotó: Radi Anita
Bél Mátyás emléktáblák Fotó: Radi Anita
Az evangélikus nagy templom belseje Fotó: Radi Anita
Fotó: Radi Anita
Fadrusz János: Feszület (Pozsony, Evangélikus nagy templom) Fotó: Radi Anita
Kis templom, oltár Fotó: Radi Anita
Nagy templom, oltár Fotó: Radi Anita
Fotó: Radi Anita
Fotó: Radi Anita
0 HOZZÁSZÓLÁS