2023. október 20., 10:57

Bródy Sándor, a Nap lovagja

„Nekünk papnak, tanítónak és katonának kell lenni egy személyben. Mindennap újra kezdeni a munkát. És minden nappal úgy végezni, hogy a következő jobb és bátorságosabb legyen” – írja írói hivatásáról a 160 éve született Bródy Sándor. Ahogy a költészetben Vajda János, a prózában (s a drámában is) ő jelentette az átmenetet a nemzeti romantika és a Nyugat között. Hasonszőrű kortársait már jelenkorukban elfeledték, az ő neve legalább fennmaradt, de neki is meg kellett érnie, hogy még életében múlt időbe tették a nevét, s amikor kényszerű bécsi emigrációjából hazatért, már a kutya sem ugatott utána. A napokban Rimaszombatban a Pósa Lajos Társaság szervezésében látható a róla elnevezett egri könyvtár vándorkiállítása („Téged az Isten jókedvében teremtett”), amely jó örököshöz méltón elsősorban a sikeres és boldog Bródyt szeretné felmutatni.

Bródy Sándor
A kiállítás megnyitója
Fotó: Gecse Attila
Egy átmeneti kor átmeneti képviselői

A magyar történelem egyik legfurább korába született bele, mégpedig a kiegyezés időszakába, amely tele volt ellentmondással. Soha ilyen mértékű gazdasági és technikai fejlődést nem élt még át az ország, de ennek megjelentek a nem túl kellemes hátulütői is, amíg a város (s főleg Budapest) rohamosan fejlődött, a vidék ezt már képtelen volt követni, s az emberek többségét elsősorban a meggazdagodás vágya hajtotta, nem nagyon érdekelte őket, ha mindezen célok érdekében mások életén kellett is átgázolniuk. Még élt az 1848/49-es szabadságharc Haynau öldöklését  átvészelt nemzedéke, de már minden városban és faluban utca viselte a szabadságharcot leverő, s annak legjelesebbjeit kivégeztető Ferenc József nevét, szóval, igazi meghasonlott időszak ez, amelyben hirtelen mindenki gazdag magyar akar lenni.

Bródy Sándor
Bródy Sándor
Fotó:  Archív felvétel

Alig néhány évtized alatt elmagyarosodik az akkoriban egyesült Budapest, a németek, zsidók és más nemzetiségek nagyon gyorsan integrálódnak, sőt asszimilálódnak, s ez a látszólag oly boldog békeidő eltart egészen az 1914-es nagy háború kirobbanásáig, amely szétrobbantja a népek börtönének is csúfolt Osztrák-Magyar Monarchiát, s amely majdnem felszámolja Magyarországot is.

A kőszívű ember unokáit (ahogy Nemeskürty István nevezi a kor aktorait) nem a művészetek érdeklik elsősorban, hanem a minék gyorsabb meggazdagodás, a művészetek, így az irodalom is teljesen partvonalra kerül, a régi nagyokat (Arany, Jókai) lassan múzeumba száműzik, az új halhatatlanokra (Ady, Móricz, József Attila) pedig még várni kell. Fiatal, tehetségek írók egész sora, – mielőtt beérkezne az irodalomba –,  az öngyilkosságba menekül vagy elviszi a tüdőbaj. Reviczky Gyula, Justh Zsigmond, Komjáthy Jenő és sokan mások – lehettek volna egy új kor nagyjai, de nem lettek. A költészetben egyedül Vajda János állja a sarat, s készíti elő a forró talajt Adyéknak, míg a prózában és a drámában egy egri, zsidó családból származó fiatalember, Bródy Sándor, aki óriási tehetségként robban be a magyar irodalomba, de ahogy az élete meghasonlik, úgy hasonlik meg a szakmai pályája is. Ugyan lázadónak mutatkozik, de gyorsan betörik, s bár szinte minden írása halállal végződik, az igazi konfrontációkat elkerüli. Hisz neki is élnie kell valamiből.

Ennek egyik legékesebb bizonyítéka az 1908-ban (vagyis a Nyugat indulása évében) írt A tanítónő című színdarabja, amelyhez ő maga két véget is írt. Talán nem véletlenül mondták a rossz nyelvek, hogy a legsikerültebb műve a Hunyady Margit kolozsvári színésznővel folytatott kalandjából született fia volt, aki soha nem akart lázadó lenni, de apjától (is) örökölt tehetsége révén sok szép művel ajándékozta meg a magyar irodalmat.

Bródy Sándor
A tanítónő – Latinovits Zoltán és Polónyi Gyöngyi
Fotó:  Archív felvétel
„Írónak nagy tehetség, embernek zseni” (Ignotus)
Bródy Sándor: minden és mindennek az ellenkezője, ami csak ott kavargott a századforduló lázas és felemás magyar világában. Ő ennek a korszaknak a látványos nagy jelensége. Robosztus erő és híg érzelmesség, talpra ugrani mindig kész igazságérzet és könnyű kis megalkuvások, gőgösködő sikergyűlölet és áhítozó sikerhajhászás, merészen feltörő nagy lendületek, nagy látomások és tehetetlen szétforgácsolódás  – ez az élete és a műve”

– fogalmaz találóan és nagyon pontosan Czibor János irodalomtörténész.

Bródy 1863-ban egy meggazdagodófélben lévő nagyon ügyes zsidó vállalkozó tizenegyedik, legkisebb fiaként látja meg a napvilágot Egerben, s a papa, aki a teljes asszimilációt választja, elismert polgára lesz Egernek. Igen ám, de annyira hasonul, hogy a átveszi az úri osztály kevésbé jó szokásait is (kártya, lóverseny, mulatozás), s pár év alatt a család teljes vagyonának a nyakára hág, majd mielőtt tette következményeit felmérhetné, meg is hal. Még szerencse, hogy nagyobb fiai ekkorra már felcseperednek, így úgy-ahogy, gondoskodni tudnak az anyjukról és a kisebbekről. Anyjuk Egerből a fővárosba költözik, de nem sok sikerrel.

Bródy Sándor
Egri szülőháza
Fotó:  Gecse Attila

Sándor Békésgyulára kerül ügyvéd bátyjához írnokoskodni, de ekkoriban még nem is annyira az irodalom érdekli, mint inkább a képfaragás. De Békésgyulán mégis elkezd cikkeket is írni a helyi lapokba, hisz ne feledjük, ez a korszak a hírlapírás alapozó fénykora is, amikor a polgárság vágyik az infókra, s televízió, s facebook híján egy-egy kisvárosban több napilap is megelenik egyszerre, s bizony szükség van a jó tollú firkászokra. Akik szintén a magasba vágynak, ahogy Bródy hőse, Asztalos Aurél is, aki nem kisebb célt tűz ki maga elé, mint bejutni a felsőbbség, az arisztokraták köreibe. Nem sikerül neki, ahogy pár évvel később Gábor Andor hasonszőrű, már a nevével is beszélő hősének, Doktor Senkinek sem. Mindketten elbuknak a magasba vezető létra egyik legutolsó fokán, s a parlamenti képviselőség helyett olcsó deszkakoporsó lesz a csúfos végzetük.

Talán ettől félt egész életében Bródy is, aki 1883-ban, húszévesen jelenteti meg első kötetét, a csupa-csupa tragikus történetből álló Nyomort, amely akkora felzúdulást kelt, hogy a második kiadását már egy jó nevű kiadó veszi pártfogásába.

Bródy Sándor
Kossuth Lajos társaságában – a jobb szélen
Fotó:  Archív felvétel

S itt nem feledkezhetünk el Émile Zola nevéről, akinek Nana című, a naturalizmust megalapozó regénye megalapozza Bródy írói látásmódját is. Egészen hihetetlen, mennyit dolgozik, egymaga ír össze lapokat, s hajtja forró vére is, s mivel igazi szépfiúnak számít kondor hajával, kackiás bajuszával, a nőket is szinte naponta cserélgeti az ágyában. Miután Budapesten kifárad a munkától, s az élvezetek hajszolásától, Kolozsvárra megy, ahol gyakorlatilag ugyanott folytatja.

Legismertebb és a fia révén egy életre nyomot hagyó hódítása Hunyady Margit színésznőhöz kötődik. Már a XX. század első éveiben vagyunk, amikor Ambrus Zoltánnal és a később elátkozott baráttal, Gárdonyi Gézával együtt szerkeszti a Jövendő című lapot. A sok szerelmi románc közül talán a leghíresebb az Erdős Renée írónővel folytatott alkalmi légyottja. A sok munkának és sok-sok szerelmi kalandnak meglesz a böjtje is, 1905 nyarán Semmeringben maga felé fordítja a töltött pisztolyt. De sikertelenül, mintha a Sors még akarna tőle valamit. Ekkor már túllép a feleségén, további gyermekei anyján,  Rosenfeld Bellán (Fehér Judit néven alanyi jogon is beírja magát az irodalomba) is, akinek nem tudja megbocsátani, hogy a bálkirálynői magasságokból példás családanyává degradálja magát, s már nem vágyik a férjével éjszakai konflisozásra.

Semmi harag, semmi gyanú, semmi szeretet nincs bennem többé. Csak az emlék nyom, a magam nehéz vére Legyen jó a gyerekekhez”

– írja elbocsátó szép üzenetében az asszonynak.

„Az egyik becsülettel, a másik koronával születik.”

Mindenesetre az öngyilkosság nem sikerül, s amikor évekkel később Molnár Ferencet alázza, mert annak sem sikerült önkezével véget vetni az életének, Molnár közönyösen csak ennyit mond: „Tanácsot öngyilkossági ügyekben csak olyanoktól fogadok el, akiknek egyszer már sikerült”.

Az utókor mindenesetre hálás lehet, mert ekkor csúcsosodik ki Bródy drámaírói korszaka.  Az elsőt, a Hófehérkét – amelyet regényes színjátéknak nevez –, még 1901-ben mutatja be a Nemzeti Színház. Ezt követi az első kirobbanó színpadi siker, A dada, amely már a Szent István körúton, a Vígszínházban kerül színre, s időnként a mai napig előveszik. Emlékezetes volt a Thália Színház 1970-es előadása, Esztergályos Cecíliával a címszerepben.

A kirobbanó nagy sikert az 1908-ban írt s bemutatott A tanítónő jelentette, amely mai napig a huszadik századi magyar dráma egyik legtöbbet játszott darabja. A vígszínházi bemutató óta talán az 1967-es Thália Színházbeli előadása vált a legemlékezetesebbé, igaz, nem a címszereplő Polónyi Gyöngyi alakítása miatt, hanem Latinovits ifj. Nagy István alakítása hozta lázba a budapesti közönséget. S az addig folyton lázadó Bródy itt hasonul meg talán először fiatalkori énjével, s az elfogadás reményében már megírja a happyendes változatot is.

Bródy Sándor
A tanítónő Salgótarjánban
Fotó:  Gecse Attila

Már 1915-ben célba veszi a némafilm is, saját maga írja a forgatókönyvet is, amelyet Pásztory M. Miklós és a később világhírnévig jutó Korda Sándor rendez. S ezzel nyit a második világégés utáni filmgyártás is, már 1945 szeptemberében a mozikba kerül a film, amelynek két főszerepét Szörényi Éva és Jávor Pál játsszák. Utóbbinak ez volt a filmes hattyúdala, igaz, Szörényi is távozik 1956 után Magyarországról. Bródy egyébként szerényen csak falusi életképnek nevezi a drámáját, amely az is, de nem egészen az.

A darab a megcsontosodott „kasztrendszerről” szól, ahol az egyes gazdasági, vallási, nemzetiségi rétegek közötti határok teljesen átjárhatatlanok, s aki ezt megkísérli, az felér egy öngyilkossági kísérlettel.

Itt érdemes megemlíteni, hogy ahogy Kazimír a hatvanas évek végén, a nyolcvanas években a tévében Léner Péter veszi elő a két darabot, s mindkettő címszereplője Kubik Anna, míg ifj. Nagyot a szintén tragikus sorsú Bubik István játssza. Tóth Flóra szellemi sorstársa A szerető hőse, Eőz Anna, aki Flórával ellentétben radikális lépésre szánja el magát, agyonlövi Ágost osztrák herceget. A bemutatón Eőz Annát Fedák Sári adja. A bemutató idején sokan emlékezhetnek még Rudolf trónörökös és Vetsera Mária tragikus románcára.

Bródy Sándor
Egri szobra Gárdonyi Gézával
Fotó:  Gecse Attila

Azóta se nagyon játszották, 1963-ban a Madách Kamarában vette elő Pártos Géza, Váradi Hédi, Zenthe Ferenc és Friderika anyahercegnő szerepében Kiss Manyival. A szocializmust építő rendszer egyáltalán nem vette zokon, hogy a herceget lelőtték. De ő a fordítója a magyar gyökerekkel is bíró Arthur Schnitzler Körbe-körbe című botránydarabjának is, amelyet három nappal a magyarországi bemutatója után be is tiltanak.

A történetben mindenki ágyról ágyra jár, s a darab igazából arról ad számot, hogy a pénz mellett a szex iránti vágy az egyetlen biztos pont egy-egy ember életében. Évtizedekkel később, a rendszerváltás hajnalán Kornis Mihály Körmagyar címmel ír belőle sajátos magyar viszonyokra adaptált változatot, amelyet a Vígszínház esti tíz ótrai kezdéssel adhatott le.

Utolsó darabja az Orgonavirág című egyfelvonásos volt, amelyet épp a Tanácsköztársaság létezése idején mutattak be. S bár nem vett részt se szóval, se tettel a két forradalom regnálásában, mégis menekülni kényszerül.

Bródy Sándor
Bródy Sándor sírja

Bécsben él, vénségére orvosi egyetemet látogat, hogy írt találjon súlyosbodó betegségeire, de két régi barát, Hatvany Lajos és Dungyerszky Gyokó rátalálnak, s hazahozzák meghalni. A későbbi nagy utód, úttörő babérjainak learatója, Móricz mondja sírkőavató-beszédében: „Te utánad nem volt többé létjogosultsága az avas, konzervatív, mindenbe belenyugvó konokságnak. Minden sorod jajkiáltás volt és életprédikáció ebben a magyar siralomvölgyben. A te írásaid nélkül nem él az a kor, amelyben éltél”.

Móricz talán nem is sejtette, mekkorát tévedett. Bródyt már közvetlen utókora is lelkesen feledte, s nem volt ez nagyon másképp az új korban sem, amely látszólag teljes mellszélességgel vitte tovább Bródy eszmei örökségét. A máról pedig inkább ne is beszéljünk. Ez a kor szigorúan másolja azt a kort, amelybe Bródy beleszületett, amelyet oly félelmetesen megírt Madách a londoni színben, amelyben az irodalomnak, a költészetnek még annyi létjogosultsága sincs, mint volt akkoriban. Akire mégis ma biztosan büszke lenne, az a közeli rokonságba tartozó Bródy János énekes, dalköltő.

Bródy és kortársai megtermékenyítették a magyar irodalmat, s ebbe a megtermékenyítésbe bele is pusztultak”

– írja velőtrázó őszinteséggel Háy János, a jelenkori utód. Jó, hogy legalább szülővárosában nem feledték, s egy tizenkét paneles vándortárlat keretében, ha némiképp kilúgozva is, de remélhetőleg sok-sok helyre eljuttatják az egri palóc, a megtorpanva lázadó Bródy Sándor emlékét.

A rimaszombati kiállítás november 8-ig tekinthető meg a Csillagház kiállítótermében.

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.