Hommage a Bartók

hirek.sk 2016. március 26., 16:05
POZSONY. A Pozsonyi Magyar Intézet az Ifjú Szívek Táncszínházzal közösen március 17-én az együttes székházában két részes műsorral, tájainkon szokatlan rendezési formával emlékezett Bartók Béla zeneszerzőre, a tudományos népdalgyűjtés úttörőjére, a világhírű zongoristára, születésének 135. évfordulója alkalmából. A műsort Hégli Dusan rendezte és vezette. A vendégeket Varsányi László igazgató üdvözölte. Bevezetőként Dr. Molnár Imre, a Pozsonyi Magyar Intézet igazgatója tartott értékes ismertető beszédet.

Móser Zoltán: Ezt az utat bejártam – a népdalgyűjtő Bartók Béla nyomában c. fotókiállítása

Az immár sok-sok országot bejárt, közismert, 70. születésnapját ünneplő, Balogh Rudolf-díjas fotóművészünket Haris László a Magyar Művészeti Akadémia tagja mutatta be, méltatva a világ sok országában elért sikereit. A kiállítás gyönyörűen megkomponált képeit pedig – tárlatvezetőként - maga a fotóművész, Móser Zoltán hozta közelebb a közönséghez.

A szűkszavú szórólap ennyit árul el a művészről: ”A Balogh Rudolf-díjas fotóművész fényképezőgéppel indult Bartók Béla nyomába, s úgy veszi sorra a jeles zeneszerző által bejárt tájakat, hogy közben érzékelteti a táj és ember, múlt és jelen, hétköznapok és ünnepek szerves egységét. Felfedezteti a képek nézőivel a teljességét egy-egy falusi ház oromzatának, füves domboldalnak.”

A kiállított képek ezt igazolják, bemutatják Gömör tájait és a Gerlice-puszta (Hrlice) környékét, ahol Bartók fiatal zenész korában fél évet töltött, és találkozott az igazi népdallal, s lett annak egy életen át megszállott gyűjtője, briliáns feldolgozója és zongoraművészként terjesztője. A képek főleg azt a közeget ábrázolják, ahol a népdal született, csiszolódott és vált életszükségletté. A környezetet, amely segített Bartók alkotóművészi szellemének a népdal lelkét megérinteni, a dallal együtt azt is magáévá tenni és később műveiben, előadásaiban tovább éltetni.

Ifjú Szívek Táncszínház: Bartók 135 - Gömörből a Maros-Tordáig c. műsora

Az Ifjú Szívek előadásában, a táncokba komponált bartóki szellem tolmácsolását láthattuk. Négy táncszámot: a gömöri magyart, a Zólyom környéki szlovákot, az erdélyi románt és a kalotaszegi magyart Hégli Dusan, az együttes művészeti vezetője, koreográfusa a 2009 januárjában bemutatott Tánc húros hangszerekre és zongorára – Hommage à Bartók című, akkor nagy visszhangot keltett műsorából elevenítette fel.  Az akkori méltatásomból azért merek idézni, mert a bemutatott táncszámok az új táncos gárdával is tökéletesen sikerültek, visszahozták az akkori élményt.

”Bartók Béla a Kárpát-medence népdal és zenei hagyományainak tökéletes ismerője. Ennek az ismeretnek jutott a birtokába Hégli Dusan is. Ezt fogalmazta meg az Ifjú Szívek tánc- és zenekara által bemutatott egyfelvonásos tánckompozíciójában. Elénk varázsolta Kárpát-medence nemzeteinek, népfajainak lelki, tánci, zenei sokszínűségében rejlő egységét. Műsorával látványosan tanúsítva a szellemi hagyománykultúra egy tőről fakadását. Az együttes nagyságát bizonyította, hogy tökéletes, táj-, népfaj- és jelleghűséggel szólaltatta meg, tárta elénk a magyarok, szlovákok, rutének, oláhok, románok, cigányok kultúráját”.

Nagyszerűen sikerült Kövesdi Károly újságíró a táncszámok közé beiktatott beszélgetése Móser Zoltánnal. Az általuk elmondottak elmélyítették a fényképek és a műsor által elénk tárt megfogalmazást. Móser Zoltánnak most is volt mit mondania, s azt nagyon érdekfeszítően tette.

Summa summarum, a két intézmény összefogása méltó eredményt hozott. Színvonalas rendezvénnyel emlékezhettünk Bartók Bélára, a zene géniuszára, a magyar kultúra világnagyságára. A teltháznyi közönség hálásan ünnepelte az alkotókat és az előadókat.

                                                                                                                     Takács András

0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS
HIRDETÉS