2023. január 22., 15:07
Frissítve: 21:00

Évtizedek munkáját ismerték el Galántán

Január 22-én, a magyar kultúra napja alkalmából Galántán, a Városi Művelődési Központ nagytermében adják át a Csemadok-díjakat. 

csemadok életműdíjak
Médialapozó
Fotó: Horváth Szomolai Andrea felvétele

A gazdag kulturális műsorral fűszerezett eseményen azok munkáját ismerik el, akik több évtizedes áldozatkészségükkel hozzájárultak a kulturális szervezet felvirágoztatásához, akik időt és energiát nem sajnálva mindig azon fáradoztak, hogy egy esemény, program megvalósuljon, tovább éljen a kultúra egy-egy településen.

Tizenkettedik alkalommal adják át a magyar kultúra napján a Csemadok-életműdíjakat. Az ünnepségre a hagyományokhoz híven idén is Galántán kerül sor. Az életműdíjakon kívül ismét méltó helyre kerülnek a Csemadok Közművelődési Díjak, a Gyurcsó István-díj és a Fábry Zoltán-díj is.

Az est házigazdái Holop Zsóka és Kaszás Kornél köszöntötték a jelenlevőket és a közjogi méltóságokat. Elfogadta a meghívást: Potápi Árpád János, Czimbalmosné Molnár Éva, Balogh Csaba, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos, Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke, Csenger Tibor, a Nyitra megyei önkormányzat alelnöke, Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke, Mézes Rudolf, az SZMSZ országos szövetségének elnöke, Dupka György, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, Kolek Péter, Galánta polgármestere. Köszöntötték az idei és elmúlt évek díjazottait is, külön figyelemmel köszöntötték Takács András néprajzost is, aki az elmúlt napokban magas állami kitüntetésben részesült.

A rendezvényt Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke nyitotta meg. Az idei bicentenáriumi hármas első országos rendezvényén adják át a Csemadok legjobbjainak az országos díjakat.

Bárdos Gyula
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea
Bárdos Gyula

Az idei jubileumi évben, amikor költőzsenikre és a magyar Himnusz születésének 200. évfordulóján emlékeznek meg, köszönetét fejezi ki a Csemadok összes szervezőjének, a csoportok tagjainak azért a munkáért, a közösség szolgálatáért, amelynek köszönhetően a Csemadok már 70 éve jelen lehet a felvidéki közösség életében.

A közösségi összefogást és a fiatalok bevonását a közösségek életébe komolyan gondolják, hiszen az idei év ismét meghatározó lesz a közösségek életében. Tekintve a közelgő iskolai beíratásokat és az előrehozott parlamenti megmérettetést. Ennek érdekében kell mozgósítani a szervezet tagságát, a magyar falvak lakosságát. A Csemadok a kultúra szervezője és művelője kíván lenni a Felvidéken”

– mondta ünnepi beszédében Bárdos Gyula.

A jóakarat cselekszik, hogy a sokból egy legyen”

– köszöntötte a jelenlevőket Potápi Árpád János Szepsi Csongor Márton, felvidéki költő szavaival. A magyar kultúra napja minden évben arra késztet bennünket, hogy álljunk meg, és vegyük számba mindazt, amit cselekedtünk a kultúra nevében. A jóakarat mindannyiunkban ott dolgozik, egységünk a nemzet fennmaradásának biztosítéka. Ahhoz, hogy a sokból egység legyen jóakaratra van szükség minden időkben. Ezt az egységet az idei bicentenáriumi évfordulók és jól tükrözik.

Potápi Árpád János
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea
Potápi Árpád János

Potápi Árpád János megemlékezett Duray Miklósról is, akinek életműve a magyar értékrendet is formálta, a magyarság számára az ő neve is fémjelzi az Esterházy János utáni időszakot is a Felvidéken. A magyar kultúra is sokat köszönhet az eltávozott vezetőnek, aki jóakarattal szolgálta közösségét. A magyarság kultúra egyedülálló, értéket képvisel egy értékeit vesztett évszázadban.

Meg tudunk maradni századunk veszteségei ellenére is. Nem kevesebb a küldetésünk ebben az esztendőben sem. A megmaradáshoz az első lépés a szülőföldön való megmaradás"

– hangsúlyozta Potápi.

'A Himnuszban benne van a magyarság sorsa, történelme, hite, elnyomást nem tűrő mentalitása. A szó és a dallam így együtt dobbantja meg minden magyar szívét. Jól döntöttek a honatyák, amikor az esztendő 365 napja közül pont a Himnusz születésének napját jelölték meg a magyar kultúra napjaként. A kultúra egy egy nép szellemi összessége. Január 22. ünnepnap, de vannak dolgok, amikről pont ezen a napon kell szót ejteni – kezdte ünnepi beszédét Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke.

forro galanta
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea
Forró Krisztián
Mi, akik itt vagyunk ragaszkodunk kultúránkhoz. A jelenlevők közül sokan életüket ették fel arra, hogy megőrizzék a magyar kultúra kincseit. A fogyatkozást nekünk kell megállítanunk. Nagyon sok múlik azon, melyik iskola kapuján kopogtatnak a magyar szülők. A kultúrához tágabb értelemben a tapasztalatok, és egy adott társadalom intézményei is hozzájárulnak”

– mondta ünnepi beszédében Forró Krisztián, rámutatva a megyei és önkormányzati választások sikerére. Kimondta, hogy ezt a sikert, az erős szövetséget meg kell őrizni, kiharcolni, ami jár a felvidéki magyarságnak. Annak ellenére, hogy a sors és a mindenkori szlovák politikum mindig kihívás elé állítja a felvidéki közösséget. A 2020-as parlamenti választások óta a kormány egyszerűen megfeledkezik erről a közösségről.

Tenni magában, vagy másokkal együtt, senkinek nem lehetetlen. A Szövetség célja is a tett”

– zárta ünnepi beszédét a Szövetség országos elnöke.

Baranyay Alajos
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea
Baranyay Alajos

Az Életműdíjat elsőként  Baranyay Alajos vette át. A jabloncai fáklyavivő, Csobádi Magdaléna nevében a díjat lánya, Cseh Angèla vette át. A díjazott egy verset küldött a közönségnek,  amelyben minden magyart arra bíztat,  maradjon meg büszke,  hű magyarnak.  A verset Cseh Angéla tolmácsolta. 

Csobádi Magdaléna
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea
Csobádi Magdaléna

Átvette az Èletmű-díjat a nánai Dániel Erzsébet és Kolozsnéma polgármestere, Szalay Rozália is. A Csemadok egy közösséget megtartó és egyesítő csoda - hangzott el a díjazottaktól. A díjakat Bárdos Gyula, Mézes Rudolf és Köteles László adta át. 

Szalay Rozália
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea
Szalay Rozália
Dániel Erzsébet
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea
Dániel Erzsébet

Hatvanan  pályáztak a Csemadok országos esszéíró pályázatára.  A díjazottak  és a különdíjasok kilétét a Magyar Kultúra Napjának galántai ünnepségén fedték fel. A Csemadok felkarolja a legjobb munkákat.  A fődíjat Bukovszky Borbála nyerte el,  aki munkájában gyermekszemmel mutatta be,milyen az,ha egy magyar gyermek szlovák iskolába és óvodába kerül. 

A Csemadok Közművelődési Díj kitüntetettjei 2023-ban: Balogh László,  Botló Péter, Demkó Mária,  Gál László,  Kelemen Mária. 

Csemadok Közművelődési Díj
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea
Balogh László, Botló Péter, Demkó Mária, Gál László, Kelemen Mária

Vannak emberek, akik egész életükben szem előtt tartják a küldetés feladatát – mondta Teleki Béla luadációjában Galcsík Károly díjazottról, a Gyurcsó István-díjat vehette át. Galcsík Károly számtalan helyen segítette a Csemadok alapszervezeteinek létrejöttét. Jellemének egyik pozitív vonása, hogy mindig, mindenkinek segített, ez a segítőkészség, a közösségért érzett felelősség motiválta mindazon tevékenységben, amelyek meghatározzák régiójának kulturális arculatát. Mindig tudta, hogy a Csemadok elképzelhetetlen lenne fáklyavivők nélkül, hiszen a kultúra szeretetét már kiskorától a génjeiben hordozta. Nevéhez fűződik a palóc gyermektábor megszervezése, immáron tizenötödik alkalommal. A díjazottól nem áll messze a vers, a költészet szeretete, a verséneklés, így oroszlánrészt vállalt a nógrádi régióban a verséneklő fesztivál megszervezésében is.

Galcsík Károly
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea
Galcsík Károly

A Fábry Zoltán díjat nem szlovákiai kultúrszervező kapja meg. Az idei díjazott Dupka György, munkásságát Köteles László méltatta.

Dupka György a kárpátaljai magyarság, a történelmi magyar Felföld mindenese, a magyarság lelkiismerete – mondta laudációjában a díjazottról Köteles.

Kevesen vállalják fel a magyar lét megmaradásának és felemelkedésének terheit. Dupka György kisebbségi politikus, kutató, szervező, író, kultúrember, publicista, közéleti személyiség.Irodalmi munkásságát hol engedélyezett, hol betiltott körökben végezte el. A kárpátaljai magyarság szavának, kultúrájának, irodalmának védelmével, történeti művekkel foglalkozik. A Fábry-díj eszmei értéke az önzetlen munka elismerése, rangját évente emelték azok a személyiségek, akik azt átvették. Dupka György személyében újra megemelkedik ez a rang. Legyen ez a díj egyben a háborúban, de a szülőföldjén szívósan kitartó kárpátalji magyarok elismerése is”

– mondta Köteles László.

Dupka György
Fotó:  Horváth Szomolai Andrea
Dupka György

A kitüntettek nevében Galcsík Károly szólt a jelenlevőkhöz.

"Ritkán esik szó arról, mit érez egy felvidéki fiatal, aki a Csemadokba lép. Emlékszem arra a felemelő érzésre, ami nyomot hagyott tizenöt évesen bennem, bennünk. Egy közösségbe csöppentünk, ahol majd lesznek feladataink, és ahol majd cselekedni kell. Akkor még nem gondoltam, hogy a Csemadok meghatározza az egész életemet. A Csemadok egy olyan úton indított el, és olyan meghatározó erő volt számomra, hogy a rám bízott feladatokat soha többé nem tudtam abbahagyni, feladni, annak ellenére, hogy mindig voltak nehézségeink, megoldadnó gondjaink. A Csemadoknak küldetése van. Minden rendezvény után leültünk, és a háttérdolgokról beszélgettünk, ott hallottam komoly, és mélyreható gondolatokat, hogy a csemadokosokon is múlik, miféle sorsa, megmaradása lesz a felvidéki magyarságnak. Közben felnőtt egy új generáció, akiknek kötelességük lesz átvenni a fáklyát, és továbbvinni az örökséget. A felvidéki magyarságért önzetlenül, alázattal kell tenni, sok új dolog van a  világban, ezért át kell adnunk a fiataloknak az örökséget. Addig, ameddig még mi is itt vagyunk, idősek, és át tudjuk adni a tapasztalatokat. Amíg élünk és mozgunk, addig számíthatnak ránk a fiatalok, bízva abban, hogy a Csemadok lelkes kezekbe kerül” – hangsúlyozta köszönőbeszédében Galcsík Károly.

 

csemadok életműdíjak 2023
+3 kép a galériában
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.