Új elnökség a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületének élén

2021. április 5., 16:47
Nagy Miskó Ildikó

A könyvhónapban megtartott Online Könyvtári Roadshow kiegészítő programjaként valósult meg a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnökségének tisztújító közgyűlése, amely keretében megszavazták az új elnökség összetételét. Annak tagjai az alakuló ülésükön kinevezték az SZMKE tisztségviselőit. Elnökként Egyházi Dóra, alelnökként Reicher Erika irányítja az egyesület további tevékenységét.

Előbb az SZMKE tagjai per-rollam formában megszavazták az új elnökség 7 tagját, majd a március 31-i alakuló ülésünkön eldőlt, hogy ezentúl az alelnöki tisztet Reicher Erika, a titkárit Roncz Melinda, a gazdasági felelősét Fabó Mária tölti be, elnökként pedig én munkálkodom az utóbbi években hozzávetőleg száz tagúvá vált egyesületünk sikeréért. Az elnökségben helyet kapott még Pethő Andrea, Smidt Veronika és Szeghy András“

– tájékoztatta ma7.sk-t a régi-új elnöke, Egyházi Dóra, aki már Kecskés Ildikó elnök tavaly november végi lemondása óta irányította a közös munkát.

Az új elnökség köszönetet mondott az előző 4 tagú elnökségnek, amelyben Kecskés Ildikón és Egyházi Dórán kívül Roncz Melinda titkárként, Kovačic Gizella pedig pénztárosként foglalt helyet.

Egyházi Dóra vizuális-, tárgy- és környezetkultúra tanár, valamint informatikus könyvtáros végzettséggel rendelkezik. Jelenleg a készségfejlesztéssel, pályaválasztással és közösségépítéssel foglalkozó Grund csoport kreatív vezetője, korábban pedig tanárként, könyvtárosként és a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárának igazgatójaként gyarapította szakmai tapasztalatait.

A helyettesének, Reicher Erikának művelődésszervező és informatikus könyvtáros, végzettsége van. Jelenleg a Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárának könyvtárosa, előzőleg pedig könyvesbolti részlegvezetőként is hozzájárult az irodalom népszerűsítéséhez.

Roncz Melinda egyesületi titkár jelenleg a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet égisze alatt működő Bibliotheca Hungarica vezetője. Magyar nyelv és irodalom – történelem szakos tanári diploma birtokában korábban segédkönyvtároskén, illetve tájékoztató-és feldolgozó könyvtárosként is dolgozott.

Fabó Mária, az SZMKE gazdasági felelőse villamosmérnöki, angol tolmács–fordítói és középiskolai tanári végzettséggel bír. Jelenleg a komáromi Szinnyei József Könyvtár igazgatója, de már a Selye János Egyetem Rektori Hivatalát is vezette, létrehozta a Szakképző és Felnőttképzési Intézetet, majd a Jókai Színházban szervezéssel-menedzserléssel is foglalkozott.

A további elnökségi tagok közül Pethő Andrea filológus-könyvtáros végzettség és 25 éves könyvtári tapasztalat birtokában korábban tájékoztató-és feldolgozó könyvtárosként dolgozott, jelenleg a Szlovák Tudományos Akadémia Központi Könyvtárának könyvtárosa Pozsonyban.

Smidt Veronika magyar nyelv és irodalom – etika szakos tanárnak, majd mentálhigiénés szakembernek tanult. Jelenleg Szőgyén Községi Könyvtárának könyvtárosa és kultúrreferense, ám korábban tanárként, rendezvényszervezőként és főszerkesztőként is tevékenykedett.

Szeghy András pedig levéltártan és a történelem segédtudományai, illetve latin nyelv és irodalom szakon szerzett diplomát. Ez idő tájt a Kassai Állami Tudományos Könyvtár történelmi állomány és bibliográfiai osztályának szakbibliográfusa és könyvtárosa. Előzőleg levéltárosként és bibliográfusként dolgozott.

„Az új elnökség hamarosan kidolgozza az SZMKE hároméves működési, szervezési stratégiáját. Elsődleges célunk az, hogy a már jól bevált, éves szinten megvalósuló programjait megtartsuk, illetve azok skáláját kibővítsük. Tevékenységünk alappillérei továbbra is a következők:

- a tagság megerősítése, bővítése, a tagok szorosabb együttműködésének támogatása,
- könyvtárszakmai képzések, tanulmányutak, irodalmi rendezvények szervezése,
- a szlovákiai magyar könyvtárosok képviselete hazai és határontúli szakmai rendezvényeken, ekképp is erősítve a személyes kapcsolatokra épülő, határokon átívelő tapasztalatcserét“ – tudtuk meg végül Egyházi Dórától.

Kövesse facebook oldalunkat is!