Sorsfordítók – akik sokat tettek a magyarokért

Zsebik Ildikó 2018. december 27., 09:20

Új történelmi könyvsorozatot indított útjára a Kossuth Könyvkiadó 2017. novemberében. A 18 kötet (összesen 1152 oldalon) gazdagon illusztrálva képekkel, korabeli dokumentumokkal olyan 18 történelmi személyt mutat be, akik uralkodóként, politikusként vagy „szürke eminenciásként” Magyarország és a magyarság sorsát meghatározó módon irányították – olykor kedvezőbb, máskor szerencsétlenebb irányba. 

Andrássy Gyula Fotó: Zsebik Ildikó

A könyvek szerzői az adott történelmi kor elismert szakértői. A sorozat a magyar történelem kezdeteitől a rendszerváltásig mutatja be a kiemelkedő, sorsfordító történelmi személyiségeket. Legrégebben élt közülük Szent István, míg a XX. századot három személy: Horthy Miklós, Nagy Imre és Kádár János neve fémjelzi.            

A tervezett 18 kötetből egyelőre 15 látott napvilágot, 2019 januárjára ígérik  Tisza István, februárra Kossuth Lajos és márciusra a Báthory István szellemiségét megörökítő utolsó kötetet.

Egy rendszerváltást levezénylő politikus

2018 novemberében jelent meg az Andrássy Gyula bemutatására vállalkozó kötet, beszéljünk most erről részletesebben. A könyv szerzője Kozári Monika. Andrássy, bár az 1848-as szabadságharc előtt, 24 évesen  már a történelem színpadára lépett, munkásságának részletes bemutatása csak a kiegyezéssel kapcsolatosan kezdődik, hiszen ott fejt ki olyan tevékenységet, amely hatással lett Magyarország rohamos fejlődésére. Andrássy Gyula valójában egy rendszerváltást vezényelt le, egy gazdaságilag és kulturális téren, életszínvonalban és az egészségügyben rohamosan fejlődő korszakot alapozott meg.

1849-ben a kormány Konstantinápolyba küldte, ahonnan Párizsba utazott. Távollétében halálra ítélték, majd 1851-ben in effigie (távollétében) felakasztották. Végül 1857-ben engedélyt kap a hazatérésre.

Képgalériánk:
A kormány eskütétele Fotó: Zsebik Ildikó

Miután 1866-ban Ausztria alulmarad Poroszországgal szemben, felértékelődik számára Magyarország szerepe a Habsburg Birodalomban, és bár a császár maradt a legfőbb hadúr, ezért cserében lemondott a legfontosabb 1848-as törvények módosításáról. Hogy ez megvalósulhatott, abban Erzsébet királyné is komoly szerepet játszott. Az új magyar kormánynak úgy kellett képviselnie a birodalom másik államának érdekeit, hogy  a magyar állam érdekeit is szem előtt tartsa. Andrássy Gyula európai léptékben gondolkodott. Tudta, olyan politikát kell folytatnia, amely akkor jó, ha a monarchiát fenntartja. Miniszterelnöksége alatt született meg a népiskolai törvény, a nemzetiségi törvény, hangsúlyt helyezett a főváros kiépítésére.

1871-ben közös külügyminiszterré választották. A külpolitikában elért legfontosabb eredménye a kétoldalú szövetség megkötése lett Németországgal. Balassa Imre megfogalmazásában: „sikereinek titka egyénisége gazdagságában, lényének varázsában, tehetségének sokoldalúságában, karakterének jellegében, vérmérsékletének aktivitásában rejlik.”

A sorozat valamennyi darabja kitűnő segítség diákoknak, tartalmas és színes olvasmány a magyar történelem iránt érdeklődőknek. Minden kötet méltányos áron, egységesen 1790 forintért kapható.

0 HOZZÁSZÓLÁS
HIRDETÉS