L. Juhász Ilona kapta a Turczel-díjat

2020. december 9., 16:44
ma7

A Turczel-díjat a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának mindenkori Választmánya ítéli oda a Turczel Lajos Díj jelölőbizottságának  javaslatára. Megkaphatja minden szlovákiai magyar író, nem szépirodalmi kiemelkedő műért és munkásságért.

Turczel-díj-L. Juhász Ilona
Fotó: Archívum
L. Juhász Ilona és néhány műve

A Szlovákiai Magyar Írók Társasága a etnológiai munkássága elismeréseként 2020-ban L. Juhász Ilonának, a Fórum Kisebbségkutató Intézet komáromi Etnológiai Központja tudományos munkatársának ítélte oda a Turczel-díjat.

L. Juhász Ilona a rozsnyói gimnáziumban érettségizett 1979-ben, majd 1981-ben Pozsonyban a könyvtárosi szakközépiskola keretében működő kétéves népművelési továbbképesítő iskolában szakérettségizett. 1981–1985-ben a gömörhorkai Cellulóz és Papírgyár üzemi klubja, 1985–1986-ban a pelsőci könyvtár munkatársa, 1986–1990-ben a Csemadok Rozsnyói Járási Bizottságának szakelőadója. 1990–1994-ben az érsekújvári Honismereti Múzeum, 1994–1997-ben a komáromi Duna Menti Múzeum Magyar Nemzetiségi Osztálya dokumentátora.

1997-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet keretében létrehozott komáromi Etnológiai Központ munkatársa, ahol a könyvtárosi és egyéb adminisztratív munkák végzése mellett többek közt bibliográfusként is tevékenykedett. 2004-ben a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karán elvégezte a néprajz szakot és 2006-ban ugyanitt doktorált (PhD, néprajz és kulturális antropológiai tudományok). 1991-től 1999-ig a Cseh(szlovákiai) Magyar Néprajzi Társasság titkáraként tevékenykedett, valamint technikai munkatársa, majd társszerkesztője volt a társaság Hírharang című tájékoztató füzetének, valamint az Utánpótlás és Adattári Közlemények című kiadványoknak. Jelenleg az Etnológiai Központ Acta Ethnologica Danubiana című évkönyvének szerkesztő munkatársa.

L. Juhász Ilona szakmai pályafutása példaértékű tudományos teljesítmény. Publikációi és szakkönyvei nem pusztán a szakma és a néprajzkutatás iránt érdeklődők számára megkerülhetetlenek, de alkalmasak a tudományterület eredményeinek és kutatásmódszertanának a közvetítésére is, így a szélesebb olvasóközönséget is képesek megszólítani.

A temetőkultúrával, a nemzeti szimbólumokkal és az interetnikus kapcsolatokkal foglalkozó kiadványai fontos és nélkülözhetetlen dokumentumai az etnológiai kutatásoknak és a kultúrakutatásnak.

A díjazottnak szívből gratulálunk!