2023. augusztus 31., 22:12

Honnan jöttünk, merre megyünk?

Az egyszeri embert, mai szóhasználattal az egyént (ha nem is mindenkit), általában érdekelni szokta családjának a múltja, felmenőinek a sorsa. A legtöbben nem túl messzire tekintenek vissza az időben, legfeljebb a dédszülőkig, ha van rá egyáltalán lehetőségük. Vannak kitartóbbak, akik addig kutatnak, amíg a családfájuk legfontosabb ágai be nem népesülnek a megszerzett információk alapján.

henkey-boritokep
Galéria
+4 kép a galériában
Henkey - borítókép
Fotó: Lacza Gergely

Hogy mire jó ez? Ne firtassuk, van, akit a kíváncsiság ösztönöz, van, akit a kivagyiság hajt, másokat a szellem játéka, vagy a történelem szeretete, a régi korok iránt való érdeklődés. De van ennek a kíváncsiságnak, vagy tudásszomjnak, az igazság, a bizonyosság keresésének, vagy a vélt igazság igazolásának valami ösztönös hajtóereje is tágabb vonatkozásban, amely túlmutat a családon, a régión, az országon… Honnan jöttünk mi, magyarok, kik vagyunk, és kik a többiek… József Attila írta A Dunánál című versében:

(…) ki emlékszem, hogy több vagyok a soknál, / mert az őssejtig vagyok minden ős – (...)”

Igen. Minden ember egyedi, egyetlen és megismételhetetlen, s bizony az őssejtig ős... Olyan ez, mint amikor az ember felnéz a csillagos égre, és beleszédül a mélységébe... De térjünk vissza az emberhez... Kisgyerekkoromban, családi könyvtárunk „kínálatából” gyakran lapozgattam az általam szinte megemelhetetlen súlyú többkötetes kiadványt, Kiszely István: A föld népei című munkáját, amelyet a Gondolat Kiadó jelentetett meg a hetvenes évek végén. A hatalmas munka világrészek szerint tárgyalja az egyes hajdanvolt és ma élő népeket, amelyekről hasznos és érdekes tudnivalókkal szolgál. Nem beszélve a hatalmas illusztrációs képanyagról, térképekről, emberi portrékról. Én akkor talán még olvasni sem tudtam, de lekötött a könyvben bemutatott, sok érdekes arc, amelyet egy-egy népre jellemzőként mutatott be a könyv. Persze később is bele-beleolvastam, lapozgattam a köteteket, amelyeket inkább információforrásként érdemes használni, mintsem elolvasni.

Kiszely későbbi tevékenysége azonban sok kívánnivalót hagy maga után, nem egy munkája az áltudományosság mezsgyéjén mozog. Neve a szibériai Petőfi-expedíció kapcsán, illetve ügynökmúltja miatt is gyakran szóba került a rendszerváltás utáni években, hiszen rengeteg emberről jelentett a múlt rendszerben. Nyilván ezt akkor még csak a beavatottak tudták.

Ettől függetlenül ez a többkötetes kiadvány jutott az eszembe a minap, amikor könyvtárunkban a kezembe került egy hasonló tematikájú kiadvány, s ez a kis könyv ismét egy adalék lehet a csallóközi ember önmegismeréséhez…

henkey-gyula-hirosnaptar.hu_
Henkey Gyula
Fotó:  hirosnaptar.hu
Egy tájainkon szokatlan kiadványról van szó. A szerző, dr. Henkey Gyula antropológus, a történettudomány kandidátusa, aki Léván született 1920-ban, és 2010 augusztusában hunyt el Tiszakécskén. A professzor, antropológus etnikai, embertani vizsgálatait 1956-tól végezte a Kárpát-medencében. Mint megtudtam, még 1994-ben, az akkori csicsói polgármester kérésére felmérte Csicsó és a környező falvak népét.

Vizsgálatáról Jelentést készített, amely megtalálható a világhálón. Többek során a következőket írta:

Az általam vizsgált csallóközi magyaroknál a közép-ázsiai réteggel kapcsolatba hozható típusok (turanid, pamíri, kaszpi, mongoloid) 65,7%-ban (a magyar átlag 46,8%), a finnugor formák (uráli, lapponoid és a kelet-balti finnugor alakjai) 2,9%-ban (a magyar átlag 4,6%), a régi szláv jellegegyüttesek (a kelet-balti régi szláv formái, valamint az északi és a cromagnoid fele része) 0,5%-ban (a magyar átlag 2,1%) észlelhetők. (Az általam felmért magyaroknál az északi és a cromagnoid típusba soroltak felénél apai vagy anyai ágon német eredetű családnév mutatható ki)”.
henkey-antropologia
Henkey Gyula - A csallóközi magyarok etnikai embertani térképe
Fotó:  Lacza Gergely

Az Őseink nyomában – A magyarság etnikai embertani képe című munka szerzője 2002-ben Dunaszerdahelyen jelentette meg A csallóközi magyarok etnikai embertani képe – Alistál és környéke, Bős, Nagymegyer, Dunaszerdahelyi járás című könyvét A Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 24. darabjaként. Az összefoglaló kötetet szerkesztették: Bárdos Gábor, Huszár László, Kovács László és Végh László. A szerző, a könyv címében emlegetett helységeket és környéküket külön fejezetekben tárgyalja, ám a könyv végén Csallóközi magyarok etnikai embertani vizsgálata címmel egy összefoglaló tanulmány található, amelyből megtudhatja a mindenkori olvasó, hogy a csallóközi magyarok etnikai felmérésére 1994 és 1996 között került sor. A helyi szervezők Nagymegyer városban és a nagyobb helységekben felkérő levéllel, önkéntes alapon hívtak be húsz és hatvan év közötti életkorú, őslakos családból származókat a felmérésre.

Az antropológusokon kívül a népesedéstörténészek is kezdeményeztek csallóközi etnikai embertani felméréseket, mert a vizsgált helységeket nem érintette az oszmán-török hódoltság (Blaskovics 1993) (…)”

– olvashatjuk.

henkey-gyula-facebook
Henkey Gyula
Fotó:  Facebook

A tanulmányban a szerző kitér a felvétel és a feldolgozás módszerére, jellemzi a főbb embertani jellegeket, elemzi a variációkat, a típusok variációit, adatokat mutat be, foglalkozik a népesedéstörténeti összefüggésekkel, bibliográfiát, táblázatokat és számos fényképet közöl. Mindez a helybéli, csallóközi laikus olvasónak is érdekes lehet, bár a szakmai megítélés dolgában nyilván csak a szemlélődő, kíváncsi ember véleménye alakulhat ki benne arról, nagyjából és feltehetően merről jöttünk…

De hogy (szélesebb kontextusban, európaiként) hová tartunk? Ki tudja azt még…

henkey-boritokep
Galéria
+4 kép a galériában
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.