Az irodalom visszavág

Zsebik Ildikó 2019. március 23., 18:20

Nényei Pál egy tetralógiára való szórakoztató irodalomtörténetet  tervezett ezzel a címmel, az első három darab már megjelent. Pusztán a mű címe is elárul valamit annak hangulatáról, hiszen a Csillagok háborúja V., A  birodalom visszavágra rímel. Nényei humoros, szeret sztorizgatni, a tankönyvek stílusától eltérő módon  adja elő a tananyagot.

A szerző/ Fazekas István fotója/ Fotó: Google

Az első kötetben  úgy veszi végig az antik görög és római irodalmat, hogy érdekes legyen,  nem kerülvén meg a kényesebb témákat sem. Tudja, hogyan kell lekötni a kamaszok figyelmét. Sőt, populáris dolgokat is  beemel a szövegbe. Nem információkat sorol, nem direkt módon oktat. A legelvontabb témákról is könnyedén beszél. Gondolatokat ébreszt, és azt üzeni:

az irodalom nem tananyag, hiszen mindenütt jelen  van.  

Az irodalmi művek jelentését modernizálja, és azt bizonyítja: amit ezer évvel ezelőtt írtak az emberek, az  még  ma is lehet aktuális. 

A könyv első része Fotó: Google

Vallja: a tanári munkában elsősorban a pedagógusé, és nem az oktatáspolitikusoké a felelősség. Elveti, ha egy szerzőt az életrajzán keresztül kezdenek bemutatni, mert a találkozásnak  a mű olvasása közben kellene megtörténnie.

Szerinte nevetséges olyasmit oktatni,  ami megtalálható a Wikipédián. A dolgozattal kapcsolatosan azt állítja, hogy az akkor jó, ha a gyerekek megbeszélhetik egymással a témáját, sőt akár a tanárt is bevonhatják a beszélgetésbe.

Azzal a dolgozattal van baj,  amelyet le lehet puskázni.

A memoritereket ugyanakkor érdemes bemagoltatni, mert azok csak akkor tudják igazán megdolgozni az agyunkat, miután megtanultuk őket.

A könyv második kötete Fotó: Zsebik Ildikó

Nényei abban is kételkedik, hogy valóban helyes-e a ma érvényben lévő tanterv.

Vörösmartyt jelentősebb szerzőnek tartja Adynál, Mikszáthot Jókainál,

sőt ő pl. Gyulai Pál regényét az Egy régi udvarház utolsó gazdája címűt is tanítja.

Amikor megkérdezték tőle, vajon fel lehet-e készülni az érettségire ebből a könyvsorozatból, egyértelműen azt állította:

el tudja képzelni azt az oktatási rendszert, amelyben igen, de a mai még nem ilyen.

Az olvasók egyelőre érdeklődéssel olvassák művét, szerinte az azért népszerű, mert az egyébként száraz dolgokat is szórakoztatóan tálalja. Ő emberként és íróként egyaránt utálja az unalmas dolgokat. Fontos, hogy amit papírra vet, az se unalmas, se hamis ne legyen.

Amikor rákérdeztek a könyv műfajára, azt válaszolta:

ha a fecsegés műfaj, akkor ez a könyv fecsegés az irodalomról.

Nényei meg van győződve arról, hogy egy művészietlen korszak végén vagyunk, egyre nagyobb lesz az igény a művészet iránt, mert az megnyitja az elmét, kinyitja a szemet és a szívet.

 A könyvsorozat nem az irodalomtudomány szaknyelvén szólal meg, hanem hétköznapi, emberközeli nyelven. Van valami kellemesen olvasmányos a könyvben, és van benne sok váratlan. Baranyai András szándékosan túlstilizált rajzai tovább erősítik ezt az élményt.

Képgalériánk:
A harmadik könyv Fotó: Google

,

 

0 HOZZÁSZÓLÁS