Az érsekkétyi polgármestert nem érdekli a testület óvoda ügyében hozott döntése

hirek.sk 2017. július 19., 16:18
ÉRSEKKÉTY. Korábban már beszámoltunk arról: veszélyben van az érsekkétyi egyházi óvoda. Az óvoda épületét eddig a fenntartó – az Érsekkétyi Református Egyházközség – bérelte a községtől. A bérleti szerződés azonban június 30-án lejárt, ezért a képviselő-testület a polgámesteri vétó miatt kétszer is megszavazta a bérleti viszony meghosszabbítását. Molnár Péter polgármester azonban az újabb bérleti szerződést összetépte, s az önkormányzati döntés figyelmen kívül hagyásával akarja felújíttatni az óvodaépületet. A munkálatokat meg is kezdte, feszítővassal esett neki az óvoda bejárati ajtajának.

A Most-Híd támogatásával indult, ugyanakkor függetlenként jegyzett polgármester azt állítja, már birtokában van a minisztériumi engedély, így 2018 őszétől községi óvodát fog működtetni az épületben. Ehhez már „csak“ a vonatkozó testületi határozat hiányzik.

A Hírek.sk kérésére, hogy polgármesterként végre nyilatkozzon az érsekkétyi óvoda ügyében, Molnár Péter határozottan leszögezte: „Érsekkéty nevű falu nincs – ennek az elnevezésnek a használata rettenetesen idegesít, arra allergiás vagyok, mert községünk hivatalos neve Kéty“.

A polgármester tehát hajthatatlannak tűnik, már döntött az egyházi óvoda kiköltöztetéséről és a községi óvoda megnyitásáról.„ Tényleg komolyan kérdezi, hogy miért ragaszkodom a községi óvoda megnyitásához? Kéty községé az óvodaépület és községi pénzből történik a finanszírozás, tehát semmiféle okunk sincs arra, hogy ne ragaszkodjunk a községi óvoda megnyitásához. Egyrészt már fel kell újítani ezt az épületet, amellyel bő harminc éve senki szinte semmit sem csinált. Másrészt a helyi gyerekek megérdemlik azt, hogy a 21. század követelményeinek megfelelő, a jelenleginél jobb iskolába járhassanak. Mivel e kérdéssel eddig sem a bérlő, sem a község előző vezetése nem igazán foglalkozott, éppen itt az ideje a változásnak. Miért csináljak én másnak - ez esetben az egyházközségnek - valamit, ha azt magamnak is megcsinálhatom? Ragaszkodom a községi fenntartású óvoda megnyitásához. Ez önmagában nem jelenti azt, hogy a helyi egyházi óvodának meg kell szűnnie. Másutt akár működhet is, illetve az már az egyház problémája, hogy megmarad-e vagy sem az óvodája.  A jelenlegi épületből azonban ki kell költöznie, mert ott a létesülő községi óvodának kell a hely“.

Portálunk kérdésére, hogy ugyanez-e a véleménye a helyi egyházi alapiskola létéről is, így válaszolt: „ Sosem mondtam azt, hogy nem akarom, hogy községünkben egyházi fenntartású alapiskola működjön. Viszont minden a részletekben rejtőzik. Ha az érintett egyházközséggel meg tudunk egyezni az iskolaépület további bérlésének feltételeiről, semmi akadálya annak, hogy az intézmény továbbra is a jelenlegi épületben működjön“.

Az egyházi óvoda újabb bérleti szerződésének kérdésével kapcsolatban kijelentette, nem érdekli a község képviselőinek álláspontja. „Községi képviselőink nincsenek nagyon tisztában a vonatkozó jogi fogalmakkal, hiszen bérleti viszonyt csak bérleti szerződés alapozhat meg. Mivel a régi bérleti szerződés június 30-án lejárt, új bérleti szerződést pedig nem írtam alá, anélkül a két érintett fél között nem létesült új bérleti viszony. Július 1-től egészen 18-ig a volt bérlők jogtalanul tartózkodtak az óvodaépületben. Õk ezt vitatják, de nincs igazuk. A testületi határozatra hivatkoznak, ami azonban nem alapoz meg jogviszonyt. Azt sem bánom, ha feljelentéssel fenyegetőznek, hiszen Szlovákia egy jogállam, ahol ezt megtehetik, s a hatóságok aztán majd vagy nekem adnak igazat, vagy nekik. Nem tartok a feljelentésüktől“.

Molnár Péter június közepén Hajdú Árpádot, az egyházi alapiskola és óvoda igazgatóját felszólította, hogy mivel június 30-án lejár a bérleti szerződésük, tegyék szabaddá az épületet. "Nyáron szeretnénk elvégezni az épület felújítási munkálatait, ezért felszólítottam, szállítsák el onnan a berendezéseiket, illetve legharamabb majd csak szeptemberben mehetnek vissza oda. Nem tudok ugyanis kezeskedni azért, hogy a munkálatok során nem éri azokat kár. Felszólításomra nem reagáltak, a berendezéseiket az épületben hagyták. Emiatt kénytelenek leszünk úgy dolgozni, hogy azok ott vannak“ – mondta a polgármester, aki a hét elején feszítővassal próbálta meg kinyitni az óvoda épületét. Az ajtóüveget betörte, a vasrácsot rángatta... a döbbenetes felvételek azóta bejárták a közösségi hálót.

Molnár Péter állítja, a már birtokában levő minisztérumi engedély értelmében a községi fenntartású óvodát 2018. szeptember 1-én megnyithatja. Csakhogy ahhoz szükség van a képviselő-testület jóváhagyására, amit a testület a legutóbbi ülésen elutasított. Molnár Pétert ez a tény azonban nem különösebben zavarja, úgy véli, hogy a képviselők egy év alatt még meggondolhatják magukat...

„Az egyházi intézmény igazgatójával tudattam, hogy a 2017. szeptember 1-jén kezdődő tanévre visszajöhetnek az óvodaépületbe. Miért is állna egy évig üresen az épület, ha a helyi gyerekeknek az az érdekük, hogy helyben óvodába járjanak? Visszatérésüknek azonban az a feltétele, hogy befejeződjenek az épület felújítási munkálatai. Már közel három hetet elvesztegettünk a nyári vakációból, ezért kérdéses, hogy szeptember 1-ig sikerül-e befejeznünk a tervezett felújításokat. Az újabb egy évre szóló bérleti szerződés aláírása attól is függ, hogy meg tudunk-e egyezni egymással a vonatkozó feltételekről. Nem zárom tehát ki az újabb bérleti szerződés aláírásának lehetőségét, de nem is törvényszerű, hogy az megtörténjen...“ – mondta portálunknak Érsekkéty polgármestere.

Azt a Hírek.sk-nak már Mikus Irén községi képviselő mondta el, hogy a helyi egyházi oktatási intézményt eddig 66 gyermek látogatta. Közülük 14-en óvodások, 52-en pedig a teljes szervezettségű alapiskola tanulói. Vannak köztük reformátusok és katolikusok is, jól megférnek egymással és az egyik felekezethez sem tartozókkal is, senkit sem rekesztenek ki az óvodából. Molnár Péter polgármester azonban 2015 óta sorozatos támadásokat intéz az óvoda ellen.

„A polgármester mindenbe bele akar szólni, ő akar mindenkinek parancsolni. 2015-ben azzal kezdte a polgármesteri tevékenységét, hogy felmondta az egyházi oktatási intézmény érintett épületekre vonatkozó, meghatározatlan időre szóló bérleti szerződését. Az egyházat így próbálta rákényszeríteni arra, hogy az alapítási jogot adja át a községnek. Mivel azonban az egyház és a szülők ellenállásába ütközött, azóta más módon próbálja elérni a célját. Eddig mindig különféle feltételekhez kötötte a bérleti szerződés fél vagy egy évre szóló aláírtását, s ezzel állandó bizonytalanságban tartja az intézményt" - mutatott rá a képviselő.

Mikus Irén elmondta azt is, hogy a polgármester ugyan újabban azt hangoztatja, hogy már az oktatási minisztérium által engedélyeztette a községi óvoda megnyitását, de az engedélyt ők még nem látták. "Utólag szerette volna jóváhagyatni ezt a lépését, de mi azt háromötödös többséggel elutasítottuk. Az egyházi iskola is szálka a szemében, hiszen az iskolaépület bérlésére is csak időszakos bérleti szerződéseket köt. Attól tartunk, hogy miután lejár ez a másik, kivételesen másfél évre szóló bérleti szerződés, az iskola esetében is megismétlődik mindaz, ami most az óvodával történik. Azt a bérleti szerződést azzal a feltétellel kötötte meg, hogy megszavaztuk az adóemelést. Még megjegyezném: hallomásom szerint már több falubelinek is megígérte, hogy majd ő lehet a községi óvoda igazgatója...“ – tudtuk meg az egyházi oktatási intézményt pártoló községi képviselőtől.      

Az óvodaépületben július 18-án történteket is felidézte: „Többen jelen voltunk, amikor a polgármester elfoglalta az óvodát. Hajdú igazgatótól követelte az épület bejártai kulcsát. Miután azt nem kapta meg, először a hátsó erkélyajtót törte be, majd a helyszínre azt hangoztatva hívta ki az állami rendőröket, hogy már június 30-án lejárt a bérleti szerződés. A képviselők által háromötödös többséggel megszavazott, majd a polgármesteri vétója után általunk megerősített újabb bérleti szerződést ugyanis nem tekintette érvényesnek. Pedig ma egy jogásszal is megbeszéltük, hogy igenis, érvényes az újabb bérleti szerződés...!“.

Hozzátette: a rendőrök végignézték, ahogy minden ajtót tönkretett. Annak ellenére, hogy a képviselő-testület előzőleg sem az épület felújítását, sem a nyílászárók cseréjét, illetve az arra szánt anyagiakat nem hagyta jóvá, a polgármester teherautón odaszállítatta az előre megrendelt ajtókat, és mindenkit kizárt az épületből.

„A helyi lakosság javarészét felháborította mindez. Öten, képviselők kezdeményeztük, hogy ez ügyben július 21-én, pénteken este rendkívüli testületi ülést tartsunk. Mi továbbra is kitartunk amellett, hogy mivel önkormányzatunk nem hagyta jóvá egy helyi községi óvoda létesítését, az a beleegyezésünk nélkül ne nyílhasson meg. A vonatkozó törvény alapján ugyanis nem a polgármester, hanem csak a képviselő-testület alapíthat óvodát" - emlékeztetett a szabályozásra Mikus Irén.  

Ami pedig az egyházi óvoda bérleti szerződését illeti: mivel azt öt képviselő aláírta, azt a polgármester aláírása nélkül is érvényesnek tartják. "Mivel Molnár Péter az aláírás megtagadásával kötelességet mulasztott, amiatt feljelenthető. Nem adjuk fel a harcunkat, s reméljük, hogy ahogy a szülők eddig minden tőlük telhető módon ragaszkodtak a helyi egyházi óvodához, úgy továbbra is kitartanak az intézmény mellett. Egy ilyen kisközségben nincs elegendő gyermek községi és egyházi fenntartású oktatási intézmények működtetéséhez“ – mondta el végül Mikus Irén.

0 HOZZÁSZÓLÁS