A Zichy-pont civil közösségi központtal gazdagodott Komárom

hirek.sk 2017. október 03., 17:44
KOMÁROM. Ünnepélyes keretek között október 3-án délután adták át rendeltetésének a Zichy-pont elnevezésű civil közösségi központot a komáromi Megye utcában levő Zichy-palota földszinti termében. Az új létesítmény születéséről és az ott megvalósítandó tervekről a Hírek.sk munkatársa, Kiss Réka, a kezdeményező Villa Camarum Polgári Társulás elnöke tájékoztatta olvasóinkat.

A Komáromban a Mi Karácsonyunk és a Komálom Gyerkőcfesztivál elnevezésű műsorfolyamokat szervező Villa Camarum PT elnöke a civil közösségi központ létesítésének szükségszerűségét a következőképpen indokolta: „Magunk is tapasztaltuk, hogy a helyi vendéglőket leszámítva, nem nagyon tudnak hol találkozni egymással a civil szervezetek képviselői. Az is igaz, hogy sokan nem igazán tudnak kiigazodni a bonyolult pályázati rendszerek terén – ehhez is összefogásra, segítségre van szükség. Harmadik okként pedig azt az igyekezetünket említem, hogy próbáljuk egy asztal mellé leültetni az észak- és dél-komáromi civil szervezeteket, valamint a különféle szakértőket, hogy közösen megvitathassák a határon átívelő együttműködésben, illetve pályázatokban rejlő lehetőségeket. A komáromi civil szervezetek vannak olyan szinten, hogy megérdemelnek egy közösségi központot“.

Polgári társulásuk eleinte csak egy kis helyiséget akart kibérelni, hogy tagjaik rendszeresen találkozhassanak, s ott tárolhassák az említett két rendezvény során használt kellékeket, játékokat, amelyeket eddig Kiss Réka az otthonában őrzött.

„Megtaláltuk ezt a közel egy évtizede használaton kívüli ingatlant, amely elég elhanyagolt állapotban volt és számunkra elég nagynak tűnt. Bár azt Komárom városától jelképes bérleti díjért kaptuk meg, ám a havi 200 euró körüli fenntartási költségét tagdíjainkból képtelenek vagyunk kifizetni. Ezért kapcsolatba léptünk a hozzánk hasonló gondokkal küszködő, Nagy Tivadar fotóművész által irányított Helios Fotóklubbal és a Varga Tamás által vezetett Nec Arte Nec Marte Polgári Társulással, amelyekkel közösen sokkal hatékonyabban használhatjuk majd ki az objektumot, miközben a költségeken is osztozunk“.

Adódik a kérdés, nem próbálták-e elintézni, hogy esetleg a város fizesse a fenntartási költségeket. „Mi tagadás, nem számítottunk arra, hogy ha már eddig is sok mindent ingyen tettünk a városért, a jövőben rezsit is kell fizetnünk, de végül elfogadtuk a játékszabályokat. Az sem titok, hogy a fenntartási költségekre majd pályázni szeretnénk. Kiderül, hogy milyen sikerrel járunk. Hangsúlyoznám, hogy a Zichy-pont további civil szervezetek előtt is nyitott, a vonatkozó feltételeket egyénileg beszéljük majd meg az esetleges érdeklődőkkel. Nyilvánvaló, hogy ha egy szervezet majd belépőjegyet szed a rendezvényére, akkor megköszönjük, ha a befolyó összegből hozzájárul a fenntartási költségeinkhez“ - hangsúlyozta Kiss Réka.

A júniusban kezdődött felújítási munkálatok kapcsán örömmel nyugtázta, ismét bebizonyosodott az, amit korábban Böjte Csaba atya állított, hogy ha valaki rossznak tartja a világot, akkor tűzzön ki maga elé egy célt, s majd meglátja, hogy hány jó ember áll mellé. "Tavasz végén felkerestem a Villa Camarum PT korábbi partnereit, akiknek vázoltam a terveinket. Mindnyájan első szóra ingyen segítettek élhetővé tenni ezt a vacak állapotban levő épületegységet, s bár sokan még ezt sem kérték, hálából a névsorukat kitettük a támogatóink logójára. Hozzávetőleg 3 ezer eurónyi értékű az általuk nyújtott munka, amit társulásunk sehogy sem tudott volna kifizetni“.

További kérdésünkre, hogy a várossal kötött bérleti szerződés lehetővé teszi-e kisebb vállalkozás beindítását (pl.: büffé üzemeltetését) a központban, esetleg annak bevételéből fedezve a rezsiköltségeket, Réka elmondta, az épületrészt évi 100 eurós jelképes bérleti díjért határozatlan időre kapták meg Komárom városától, de a bérleti szerződés több feltételt tartalmaz. "A tisztesség elve szerint nem lehet szó arról, hogy ott bármilyen nyereségorientált tevékenységet folytassunk. Mivel nem szeretnénk visszaélni a bizalommal, vállalkozói tevékenység folytatása meg sem fordult a fejünkben, azzal esetleg magunkra haragítva a helyi vállalkozókat, akik többet fizetnek a várostól bérelt helyiségekért. A későbbi tematikus programjaink során majd mindig attól függ, hogy szedünk-e legfeljebb 4-5 eurós belépődíjat, hogy az adott előadó kér-e tőlünk honoráriumot vagy ingyen áll a rendelkezésünkre. Az első esetben a beszedett összeget az előadó kapja majd meg“.  

A közösségi központ működését vélhetően megkönnyítené az, hogy ott a megszabott időszakban valaki mindig tartózkodna.

„Hamarosan kikerülnek a kirakatba az információs tábláink, amelyek kitérnek a kapcsolatfelvételi lehetőségekre is. Például ha a Helios Fotóklub rendez egy kiállítást, annak nyitvatartását is valamiképp biztosítanunk kell. Ezért legalább egy félállású munkaerő bérére is pályázni szeretnénk, aki délutánonként a központban tartózkodhatna. Egyelőre én töltöm ott a legtöbb szabadidőmet, de ez elég kiszámíthatatlan dolog. Amíg állandó munkatársat nem tudunk foglalkoztatni, addig minden rendezvényünknek lesz egy házigazdája, akivel egyeztetni lehet a tervezett rendezvényekről és egyebekről. A rendszeres nyitvatartás pedig majd a pályázati sikereinken múlik“ – fejtette ki Réka.

A keddi megnyitó ünnepséget másnap 15 órától a Villa Camarum PT és a Csemadok Komáromi Területi Választmánya által közösen megrendezendő Az eladható régió című turisztikai konferencia követi. „Minden rendezvény kapcsán arra összpontosítunk, hogy az a helyi civil kurázsit építse, és rámutasson a helyi értékekre, sajátosságokra. Miután a Csemadok Komáromi Területi Választmánya Nyitra megyénél sikeresen pályázott egy turisztikai mini konferenciára, annak elnöke, Petheő Attila kért fel minket a közös szervezésre. Ennek semmiféle akadályát nem láttam, s a Komáromi járás néprajzi értékeit bemutató szerdai tanácskozásra meghívtuk a Komáromi járás polgármestereit és turizmus terén jártas szakembereit“.

A közeljövőben 5 saját tematikus rendezvényre és más programokra is hívják-várják az érdeklődőket.

„A tematikus rendezvények kapcsán fontos az, hogy valamennyi rendszeres időközökben valósuljon meg. Például a Lelki erő című, főként gyermekneveléssel foglalkozó pszichológiai estek, amelyek során két pszichológus (Újpál Emőke és Nagy Annamária) váltja majd egymást, minden hónap 3. csütörtökén lesznek. A Civil kurázsi című tematikus rendezvényünk valószínűleg minden hónap 3. szerdáján zajlik majd, az első összejövetelünkön a Zichy-pontban rejlő lehetőségekkel ismertetjük meg a résztvevőket. A jövőben pedig e rendezvényen nyílna lehetőség a különféle szakértőkkel történő találkozásokra. Havonta egyszer tartjuk az Infóplusz elnevezésű rendezvényt, amelyen informatikával, számítógépekkel, a Facebook veszélyeivel... kapcsolatos előadások hangzanak majd el. A helyi érték című előadássorozatunk keretében a köztünk élő helyi termelőket és kézműveseket szeretnénk helyzetbe hozni, illetve megismertetni a hallgatósággal. A Hétköznapi hőseink című beszélgetés-sorozatunk folyamán pedig ugyancsak havonta egyszer a közönségnek olyan komáromiakat mutatunk be, akikre bár eddig nem irányult reflektorfény, de valamiért küzdenek – például a daganatos betegségek ellen vagy mások életéért tűzoltóként, mentősként, orvosként stb. Az elmondottakon kívül a Helios Fotóklub majd kiállításokat tervez, a Nec Arte Nec Marte Polgári Társulás pedig havonta egyszer rendezi majd meg a Nec Arte című helytörténeti fórumsorozatot“ – vázolta terveiket.

Akiknek az érdeklődését sikerült felkeltenie, azoknak azt tanácsolta, hogy a Facebook közösségi oldalon jelöljék be a Zichy-pont oldalt, ahol a legnaprakészebben tájékoztatnak majd a részletekről. Továbbá megígérte, hogy tematikus rendezvényeinkhez más-más színű plakátokat is készítenek, s a médián keresztül is hírt adnak a tevékenységükről.   

0 HOZZÁSZÓLÁS