A királyhelmeci Bari Fatima kapta a Kaszás Attila-díjat

hirek.sk 2017. június 18., 09:38
KOMÁROM. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a helyi Jókai Mór Alapiskolával, a Szlovákiai Magyar Protestáns Oktatási és Közművelődési Egyesülettel, valamint a városi művelődési központtal együtt június 17-én, szombaton Komárom-szerte több helyszínen tartotta a jubileumi gálaműsorral és eredményhirdetéssel végződött X. Kaszás Attila Versmondó Fesztivált. A Pápai Erika budapesti színművész által vezetett zsűri döntése alapján a legjelentősebb elismerésének számító Kaszás Attila-díjat idén egy királyhelmeci gimnazista, Bari Fatima érdemelte ki.

A hazai alap- és középiskolás szavalókon kívül az anyaországi és a további elszakított országrészekben élő ifjú tehetségek körében is egyre vonzóbb megmérettetés a fiatalon elhunyt Jászai Mari-díjas színművésznek, az alapiskolai és gimnáziumi tanulmányokat Komáromban folytatott Kaszás Attilának (1960. III.16., Vágsellye – 2007. III. 23., Budapest) állított emléket, s célul tűzte ki a kárpát-medencei kiemelkedően tehetséges, fiatal versmondók felfedezését, illetve a versek diákokkal történő megszerettetését. A rendezvény hagyományosan a Komáromi Jókai Színház előcsarnokában – Attila édesanyja, özv. Kaszás Margit, valamint özvegye, Ildikó és két gyermeke: Jánoska és Luca  jelenlétében – kezdődött.

Vörös Mária, a Jókai Mór Alapiskola volt igazgatója és az SZMPSZ jelenlegi alelnöke köszöntötte a megnyitó ünnepség résztvevőit, többek között Jókai Tibort – az SZMPSZ országos elnökét, Stubendek Lászlót – Komárom polgármesterét, Varga Annát – a vmk igazgatóját és a Jókai Mór AI képviselőit. Majd bemutatta a Pápai Erika budapesti színművész – Kaszás Attila volt kollégája és barátja által irányított zsűri tagjait: Dolmány Mária és Körömi Gábor drámapedagógust, valamint Igó Éva, Szvrcsek Anita, Horváth Sándor, Jókai Ágnes, Lajos András, Szabó Viktor, Telekes Péter és Tóth Károly színművészt. Azt is elmondta: az idei versenybe 180 diák kapcsolódott be. Az iskolai fordulókon legjobban szerepelt 78 diákot életkoruk szerint 3 kategóriába sorolva hívták meg Komáromba. Mindannyian két költeményt adhattak elő: egy kötelező művet, melyet a Kárpát-medence XX. századi magyar lírájából kellett kiválasztaniuk, valamint egy tetszés szerinti verset.

Aztkövetően a zsűrielnök szerepét minden évben szívesen vállaló Pápai Erika egyebek mellett arról szólt: tíz évvel ezelőtt többedmagával együtt úgy gondolta, hogy a Kaszás Attila hiánya miatt érzett fájdalmukat többféle tevékenységben kell levezetniük. Azok egyikeként létrehozták a Kaszás Attila Szellemi Hagyatékának Ápolásáért Közhasznú Alapítványt, amely azóta is arra szolgál, hogy Attila sose kerüljön feledésbe.

„Nagyon fontos, hogy ti, versmondók is éltessétek az ő emlékét, hiszen Attila innen származik, ide kötötték őt a gyökerei. Nagyon nagy fájdalmunk, hogy ti már sosem láthatjátok őt színpadon. Ezzel a nappal, ezzel a versennyel is megpróbáljuk elérni azt, hogy megismerjétek az ő művészetét, és sose halványuljon el az, amit ő a magyar színjátszásért tett, illetve a személyisége, amely nekünk, kollégáinak és a nézőknek is sokat jelentett“ – mondta el a zsűrielnök, aki az Attilával kapcsolatos személyes emlékei közül is felidézett néhányat. Hangsúlyozta: sok-sok ismerőse közül Attila volt az egyik legnagyszerűbb és legönzetlenebb ember s az egyik legkiválóbb művész, akinek a szava messzire hangzott, magából másoknak sokat adott...

Végül Pápai Erika megköszönte Jókai Tibornak, Vörös Máriának és Fekete Irénnek azt a szeretetet és odaadást, amivel-ahogy fogadták a Rudolf Péter színművésszel közös ötletüket, hogy Attila emlékét egy szavalóversennyel is szeretnék megörökíteni Komáromban. „Nem csak mellénk álltak, hanem azóta is különleges összmagyar versennyé nőtte ki magát ez a találkozó“. Örömmel jelentette be, hogy a jubileum alkalmából egy speciális jutalmat is hoztak a fődíjasnak, aki 100 ezer forint értékben kétnapos budapesti tanulmányutat is kap. Annak keretében ősszel betekintést nyerhet az egyik neves budapesti színház próbáira és kulisszatitkaiba, valamint ingyenesen megtekintheti a Nemzeti Színház és a Vígszínház egy-egy előadását.    

A köszöntők után a jelenlevő intézmények és szervezetek képviselői ez alkalommal is megkoszorúzták Kaszás Attila színház előtti parkban álló szobrát, amely talapzatánál tisztelete jeléül valamennyi versmondó egy-egy szál virágot helyezett el. Délelőtt a Duna Menti Múzeumban, a Művészeti Alapiskolában, a Felvidéki Magyar Pedagógusok Házában és a Tiszti Pavilon dísztermében zajlottak az elődöntők, amelyeket délután az utóbbi helyszínen a döntő, majd az előző fesztiválok fődíjasainak szereplésével színesített gálaműsor követett. Korábban Králik Máté, Jókai Ágnes, Gál Réka Ágota, Lakatos Lili, Glázer Bálint, Gardenö Klaudia, Melecsky Kristóf és Haris Katalin kapta meg az SZMPSZ és a „Kaszás Attila Alapítvány“ által létrehozott Kaszás Attila-díjat. Közülük többen művészi pályára léptek vagy arra készülnek.

A zsűri minden évben arany-, ezüst- és bronz minősítő sávba sorolja a versmondókat. A várva várt eredményhirdetéssel egybekötött záróünnepségen akárcsak az előző években, úgy idén is gazdára talált Komárom város díja, a Jókai Mór AI díja, az SZMPSZ díja, Gőgh Mihálynak – Kaszás Attila gimnáziumi évfolyamtársának a díja, a komáromi gimnáziumi osztálytársak díja, Kaszás Ildikó Díja és a Székelyföldi Varga Sándor Verstáborban való részvételre feljogosító különdíj. Végül a fesztiválozók az ez idő tájt zajló 54. Jókai Napok résztvevőivel együtt, dr. Horváth Bence, Magyarország pozsonyi nagykövetségi titkára jelenlétében megkoszorúzták Jókai Mór szobrát, valamint elénekelték a Szózatot és a Himnuszt.

Tizedik alkalommal a Kaszás Attila-díjat egy 3. osztályos királyhelmeci gimnazista, Bari Fatima kapta, aki Rakovszky Zsuzsa Narkomán cím versével hengerelte le a bíráló bizottág tagjait. Oklevélben, a Darázs Rozália képzőművész által készített kisplasztikában, alapítványi pénzjutalomban, az említett 100 ezer forintos jubileumi díjban és győri fellépési lehetőségben is részesült. Portálunknak elmondta: „Még igazán el sem hiszem, hogy én kaptam meg a Kaszás Attila-díjat, de annak nagyon örülök, és hálásan köszönöm! Versmondás terén eddig ez a legjelentősebb eredményem, előzőleg a Tompa Mihály Országos Vers- és Prózamondó Versenyen 2. helyezést értem el. Versírással is foglalkozom, több művem folyóiratokban jelent meg, de saját kötettel még nem rendelkezem. Az érettségi vizsga után majd pszichológiát szeretnék tanulni“.

Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke portálunknak fontosnak tartotta leszögezni: „Tíz évvel ezelőtt e versmondó fesztivált nem a hazai magyar viszonylatban már működő szavalóversenyek ellenében, illetve azok rovására hoztuk létre, hanem ezzel is színesíteni akartuk az ifjú tehetségek bemutatkozási lehetőségeinek palettáját. A különféle versenyek jól elférhetnek egymás mellett, hiszen mindegyiknek más-más a célja. Időközben e megmérettetés előbb országos jellegűvé, majd a kárpát-medencei magyar testvérszervezeteink együttműködésének is köszönhetően nemzetközi összmagyar versennyé nőtte ki magát“.

Hozzátette: idén is fogadhattak délvidéki, kárpátaljai és erdélyi versenyzőket, közülük a legtávolabb élő diák Sepsiszentgyörgyből érkezett Komáromba. „Ezúton is köszönetemet fejezném ki a versmondó fesztivál ötletgazdáinak: Pápai Erikának, Dolmány Máriának és Rudolf Péternek! Erika és Marika kezdettől fogva folyamatosan részt vesz a zsűri munkájában, s velünk együtt végigkísérhette azt, hogy e rendezvény tíz év alatt hogyan nőtte ki saját gyermekbetegségeit, s immár kárpát-medencei viszonylatban is öregbíti Kaszás Attila és Komárom hírnevét“ – jegyezte meg.

Végül, de nem utolsó sorban sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy míg e nagyszabású jubileumi rendezvény megvalósítását Magyarországról az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. is segítette, e célra az SZK Kormányhivatalának Kisebbségi Kultúrák Programjából csupán 500 eurót kaphattak volna. „Én, szövetségünk elnökeként az SZMPSZ-re és e fesztiválra nézve is méltatlannak tartottam ezt a támogatást, amit megköszöntem és visszautasítottam. Ismétlem: ekkora állami támogatás nagyon megalázó egy közel három évtizede sokrétű tevékenységet kifejtő országos szervezetre, illetve a pódiumművészetre s e nemzetközi kulturális rendezvényre nézve...“ – zárta tájékoztatását. 

A Hírek.sk kérésére Pápai Erika zsűrielnök „dióhéjban“ értékelte a jubileumi verseny nívóját és megígérte, hogy majd a következő években is vissza-visszatér Komáromba: „E versmondó fesztiválon folyamatos nívóemelkedést tapasztalok. Ezen kívül annak is örülök, hogy idén az eddig megszokottnál is többen versenyeztek, ami jelzi: egyre inkább bekerül a köztudatba, s a fiatalok már rangos versenyként tartják számon. Én a felsőtagozatos alapiskolások teljesítményét bíráltam el, és nagyon igényes versválasztással, komoly irodalmi értéket képviselő, mély gondolatisággal teli művekkel és nagyszerű teljesítményekkel szembesültem. A továbbiakban is mindenkit arra bíztatok, hogy sose érjék be a silány alkotásokkal, mert azok a tehetséges előadók produkcióit is nagyon le tudják húzni. A legkisebbek esetében pedig azt is tanácsolnám, hogy kevesebb  legyen a betanított mórikálás, a pedagógusok engedjék szabadon, természetesen megnyilvánulni a gyerekeket! Mivel e fesztivál ötlete tőlünk származik, továbbra is szívügyemnek tartom Kaszás Attila emlékének éltetését, s a jövőben is szívesen veszek majd részt a zsűri munkájában“.

X. Kaszás Attila Versmondó Fesztivál Komárom, 2017. június 17.

EREDMÉNYLISTA

Eredménylista - I. kategória

Arany sáv

Ezüst  sáv 

Fónad Lili

Siska Zea

Deák Evelin

Sári Hanna Kenza

Ördögh Zsófia

Vörös Emma

Anda Liza

Kovác Lilla

Miikóczi Lili

Demeter Shea Alexa

Baros Dániel

Majer Jázmin

Balázs Alexandra

Suba Kata

Tapolcsányi Zalán

Maczkó Fanni

Darázs Alrexandra

Bitttera Sophie Iman

Tücsök Anna Tímea

Somogyi Rebeka

Nógel Alexa

Bugár Abigél

Kajtor Kyra

Jókai Angelika

Trestyánszki Eszter

Horváth Annamária Boglárka

Nagy Zsófia

Inczédy Lara

Kaszás Luca

Bronz  sáv

Pinke Zsófia

Molnár Dominik

Balázs Katalin

Lestár Zsófia

Sulák Kristof Sámuel

Bukovszky Borbála

Szabó Natália

Eredménylista - II. kategória

Arany sáv

Ezüst  sáv

Balogh Ádám

Kubicsek Vivien

Gál Ádám Vajk

Bukovsky Dorottya

Janèík Dóra

Balla Kiara Priscilla

Bangha Roland

Séra Dániel

Hübsch Miklós

Kajan Dóra

Herbatényi Zalán

Stirber Bianka

Kaszás János Máté

Döme istván

Holocsy Zsóka Zsófia

Szemendri Tamás

Naòo  Nimród

Bronz  sáv

Gönczöl Bernadett

Nagy Georgina

Deák Máté

Kecskés Martin

Valakoviè Mária

Pilinsky Evelyn

Kristóf Viktória

Eredménylista - III. kategória

Arany sáv

Ezüst  sáv 

Oltman Vivien

Janáèek Alexandra

Bari Fatima

Bukpovszky orsolya

Balla Dávid

Méri Mátyás

Ziff Stella

Nagy-Kopeczky Kristóf

Laczkó Tamara

Bronz  sáv

Záreczky Mária

Pongrácz Emese

Hidi Erika Petra

Különdíjak

Fődíj:

Bari Fatima

Kaszás Attila gimnáziumi osztálytársai  díja:

Balogh Ádám, Gál Ádám Vajk, Holocsy Zsóka Zsófia

Kaszás Attila gimnáziumi évfolyamtársa, Gőgh Mihály vállalkozó díja:

      Baros Dániel

A  Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének díja:

Fónad Lili, Tücsök Anna Tímea

 Komárom városa díja:

     Kaszás János Máté

a komáromi  Jókai Mór Alapiskola díja:

    Balázs Alexandra

     Kaszás Ildikó díja:

         Darázs Alexandra

Székelyföldi Verstábor:  

        Hidi Erika Petra

Forrás: - miskó -
0 HOZZÁSZÓLÁS