2024. június 1., 19:30

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL

A két évtizede működő Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Köre a Selye János Gimnázium igazgatóságával közösen június elsején immár huszadszor valósította meg a Komáromi Öregdiákok Nagytalálkozóját, amely az egykori Komáromi Bencés Gimnázium és a különböző nevű utódiskoláinak diákjait, valamint az ugyanott működő Pedagógiai Iskola hajdani növendékeit és tanárait kovácsolja egybe.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Galéria
+4 kép a galériában
Zsúfolásig megtelt a gimnáziumi díszterem...
Fotó: Nagy-Miskó Ildikó

A jubileumi találkozó műsora, amire minden év júniusának első szombatján kerül sor, az előző években jól bevált forgatókönyv szerint folyt. A Szózat elhangzása után Farkas Adrianna gimnáziumi tanár üdvözölte a jelenlevőket, a vendégek között a testvériskolák, továbbá a katolikus és református egyház képviselőit, valamint a szintén gimis öregdiáknak számító Orosz Örsöt, a Magyar Szövetség EP-képviselőjelöltjét.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Farkas Adrianna gimnáziumi tanár üdvözölte a jelenlevőket
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Majd az iskolai CSAK zenekar, Naňo Nimród vezetésével, nívós zenés-irodalmi összeállításával megteremtette a jubileumhoz méltó hangulatot.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
A CSAK zenekar zenés-irodalmi összeállításával megteremtette a jubileumhoz méltó hangulatot
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

„Az öregdiákok köré szerveződő közösségépítés, a rendezvények az utóbbi években kezdenek felértékelődni, és tovább erősítik alma materünk identitását.  Az öregdiákok programja fontos eszköz lehet iskolánk számára ahhoz, hogy teljesítse céljait értékalkotó munkájában. Ehhez szükséges, hogy az iskola az érettségi megszerzése után is élénk kapcsolatot ápoljon volt diákjaival, közös programokat szervezzen, és egyben teret biztosítson az iskolát támogatni kívánók számára. A kölcsönös együttműködésen alapuló öregdiák tevékenység mindkét fél számára jelentős eredményeket hordoz és nagyban erősíti a közösségi hovatartozást…” – hangsúlyozta ünnepi beszédében Langschadl István mérnök, a baráti kör elnöke.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Langschadl István mérnök, a baráti kör elnöke
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Andruskó Imre gimnáziumigazgató köszöntőjében a mindenkori siker kulcsaként kiemelte: szeretni, tudni és akarni kell csinálni mindazt, amibe belefogunk. Örömmel nyugtázta, hogy ebből a tanintézményből az évtizedek során sok olyan végzős került ki, akik az élet más-más területén kiváló szakembereknek bizonyultak, s büszkék lehetünk rájuk. Köszönetet mondott a baráti kör vezetőségében is aktívan tevékenykedő titkárnőjének, Fehér Erzsébetnek, aki „a lelke ezen találkozóknak, s nélküle sosem adhatnánk át matúra okleveleket”. Végül a jelenlevőknek azt kívánta, hogy a mai napra még sokáig emlékezzenek.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Andruskó Imre gimnáziumigazgató köszöntője közben
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Azután a katolikus egyházat képviselő Kiss Róbert kanonoknak, a Nagyszombati Főegyházmegye helynökének és a református egyháztól érkezett Básti Péter lelkésznek az áldására került sor.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Kiss Róbert kanonok, a Nagyszombati Főegyházmegye helynöke
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Az előbbi jeles személyiségek Isten-hitre, jóságra, folytonos reményre és kölcsönös szeretetre sarkalló gondolatait is idézte. Az utóbbi pedig elárulta: ennek az alma maternek és közösségének köszönheti azt is, hogy a lelkipásztori hivatást választotta, s örvendetesnek nevezte, hogy éppen a komáromi diákévei alatt került sor a rendszerváltásra.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Básti Péter református lelkésznek is ez volt az alma matere
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Az esemény fénypontjaként, Kalácska Józsefnek, a baráti kör alelnökének vezényletével történt a különféle matúra emléklapok átadása az iskolájukba visszaballagott „véndiákoknak”. Az 50 éve érettségizettek Arany-, a 60 éve végzettek Gyémánt-, a 65 éve távozottak Vas-, a 70 éve „megérettek” pedig Gránitmatúra emléklapot kaptak. Azok átadásába két nyugalmazott gimnáziumi tanárn, Konczer Veronika és Egri Szonja is besegített.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Kalácska József, a baráti kör alelnöke vezényletével történt a matúra emléklapok átadása
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Majd a jubiláló osztályok képviselőinek üzenetei hangzottak el a Tőzsér Árpád, Kossuth- és József Attila-díjas irodalmárunk köszöntőjét felolvasó, volt évfolyamtársa, Méry Tóth Margit, valamint Novák Béla Tamás és Kolek Margit tolmácsolásában.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Méry Tóth Margit néprajzkutató Tőzsér Árpád sorait olvasta fel
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

A „vasas” üzenet pedig Stirber Lajosnak köszönhetően rendhagyóra sikeredett: a korábban Magyar Kultúra Lovagjává ütött karnagy az általa vezetett Gaudium Vegyes Kar és Hangszeres Kamaraegyüttes műsorával üzent az egykori és mai gimiseknek.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Kolek Margit köszönetet mondott a tanáraiknak, akik elindították őket a siker felé vezető úton
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Lélekemelő részlet hangzott el Juhász Gyula Trianon című verséből, amit Reményik Sándor Templom és iskola, valamint Koltay Gergely Kell még egy szó című műve követett. A volt Pedagógiai Iskola első növendékeinek szívmelengető gondolatait, melyben szeretett osztályfőnökükre, dr. Szénássy Zoltánra emlékeztek, szintén hallhattuk.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
A „vasas” üzenet Stirber Lajosnak köszönhetően rendhagyóra sikeredett
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Méltó záróakkordként a jelenlevők közösen elénekelték a Himnuszt. Délután pedig a kellemetlenre fordult időjárás ellenére megtartották a különféle mérkőzésekkel (foci, kosár- és röplabda, asztalitenisz, darts), eszem-iszommal és első ízben bencés apátsági kézműves sörök ingyenes kóstolójával színesített XII. Generációk Találkozóját, valamint odabenn osztálytalálkozóknak is helyet adtak.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
A Gaudium Vegyes Kar és Hangszeres Kamaraegyüttes műsorát is élvezhettük
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

A fülemben visszhangoznak Gárdonyi Géza megszívlelendő mondatai, amelyekkel Farkas Adrianna elköszönt a jubilánsoktól: „Légy az, kiből árad a nyugalom!/ Légy az, kire nem hat a hatalom!/ Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet!/ S menj oda, hol fázik a szeretet!”.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Orosz Örs, a Magyar Szövetség EP-képviselőjelöltje is visszatért volt alma materébe
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Lássuk, hogy ez alkalommal kik vehettek át matúra emléklapot!

Gránitmatúra emléklapot kaptak az 1954-ben – 70 évvel ezelőtt – érettségizett tanulók:

A osztály – osztályfőnökük Kovácsné Frankovics Magda volt: Danczi Mária, Hauszleitner Éva, Kemény Attila, Tárnok Vilmos, Tóth Margit.

B osztály – osztályfőnökük Solár István volt: Erdélyi Géza, Németh Ödön, Tímár Imre, Tóth László, Tőzsér Árpád.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
A Gránitmatúra emléklapot már kevesen vehették át a házigazdáktól...
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Gránitmatúra emléklapot kaptak a Pedagógiai Iskola 1954-ben – 70 évvel ezelőtt – érettségizett diákjai is – osztályfőnökük Zsombor Jolán volt: Bajkó Magdolna, Csákó Éva, Czanik Rózsa, Czucz Rozália, Dömötör Emma, Kiss Magdolna, Klepáts Márta, Kovács Erzsébet, Latika Teréz, Ligárt Zsuzsanna, Nagy Zsuzsanna, Sörös Erzsébet, Tóth Karolina, Ürge Márta.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Akik Vasmatúra emléklapot kaptak...
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Vasmatúra emléklapot kaptak a Komáromi Magyar 11-éves Iskola 1959-ben – 65 évvel ezelőtt – érettségizett tanulói:

A osztály – osztályfőnökük Kocsis Imre volt: Bastrnák Györgyi, Boross Kálmán, Bóna Nándor, Hegedűs István, Hranyó Mihály, Király Klára, Kossár Ilona, Kurucz Teréz, Nagy Elvira, Panyi Ferenc, Stirber Lajos, Szabó Zsuzsanna, Szakál István, Török Benedek, Varga Sándor.

B osztály – osztályfőnökük Sztollár István volt: Ács Ilona, Bajcsi Angéla, Bittér Irén, Czafik Mária, Czibor Erzsébet, Csóka Mária, Fekete Éva, Füssy Emma, Hegyi Erzsébet, Hozmán Márta, Kollár Mária, Lakos Mária, Lelkes Irén, Madarász Gizella, Mátis Erzsébet, Nagy Elvira, Nagy Erzsébet, Nagy Mária, Németh Gabriella, Névery Stefánia, Palánkai Margit, Patassy Piroska, Péter Ágota, Reicher Erzsébet, Szalay Mária, Szőke Mónika, Tóth Teréz, Végh Zsuzsanna, Vincze Malvin.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Ők szintén Vasmatúra emléklapot kaptak...
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Vasmatúra emléklapot kaptak a Pedagógiai Iskola 1959-ben – 65 évvel ezelőtt – érettségizett tanulói:

A osztály – osztályfőnökük Horváth Istvánné volt: Albert Valéria, Bazsó Julianna, Borsányi Mária, Busánszky Irén, Gányovics Teréz, Harsányi Zsuzsa, Klimo Márta, Kolocsics Ilona, Laczkó Magdolna, Marosi Ilona, Mihály Mária, Nagy Éva, Németh Terézia, Somogyi Mária, Stevula Mária, Szabó Irén, Szajkó Erzsébet, Terebessy Aranka, Thuróczky Márta, Zelinka Margit.

B osztály – osztályfőnökük Szénássy Zoltán volt: Borka Irma, Czibor Erzsébet, Csaplár Valéria, Csémy Teréz, Földes Magda, Fűri Erzsébet, Gulyás Zsuzsanna, Jánosy Katalin, Klimó Gabriella, Kürthy Veronika, Maczkó Júlia, Miskó Irén, Nagy Erzsébet, Nagy Judit, Németh Ilona, Pázmány Izabella, Rucz Éva, Sörös Éva, Stifter Mária, Szabó Erzsébet, Takács Mária, Téglás Irma, Végh Éva, Zsigó Irén.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Ugyancsak Vasmatúra emléklapot kaptak...
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Gyémántmatúra emléklapot kaptak az 1964-ben – 60 évvel ezelőtt – érettségizett tanulók:

A osztály – osztályfőnökük Czókoly Béla volt: Bohon Alíz, Csiffáry Zoltán, Czekó Gizella, Fürjes Ilona, Jászai Miklós, Kaszás Anna, Krajczár Teréz, Marosi János, Nagy Károly, Novák Béla Tamás, Ondrusek Márta, Sereghy Sándor, Szabó Ágota, Tárnok Zoltán, Thúry Elvira, Tóth Aurélia, Vanek Ferenc, Zámbó István;

B osztály – osztályfőnökük Dobai János volt: Biluska Szilveszter, Borsányi Etelka, Csepi Sándor, Csiba Zsuzsanna, Csintalan István, Goda József, Kalmár Tibor, Kamocsai Ilona, Kocsis Zsuzsanna, Kolen Júlia, Kubovits Katalin, Maár Anna, Madurka Lajos, Mészáros Zsuzsanna, Szabó Antal, Szalai Mária, Szarka Rudolf, Szenczi Valéria, Tóth-Kurucz János, Vasi János, Végh Erzsébet;

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Akik szintén Vasmatúra emléklappal térhettek haza
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

C osztály – osztályfőnökük Farnbauer Béla volt: Balogh Edit, Barak Gizella, Béber Gizella, Borka Katalin, Csiffáry Zita, Egyeg Edit, Füssy Mária, Horváth Jolán, Illés Mária, Jaross Éva, Jobbágy Margit, Lajos Éva, Lavrencsik Katalin, Molnár Irén, Németh Erzsébet, Pál Ilona, Pecena Mária, Pirstitz Éva, Saláth Ilona, Szabó Éva, Szalai Erika, Szalay Zsuzsanna, Tóth Erzsébet, Varga Klára.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Páran az idei gyémánt matúrások közül
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó

Aranymatúra emléklapot kaptak az 1974-ben – 50 évvel ezelőtt – érettségizett tanulók:

A osztály – osztályfőnökük Farnbauer Béla volt: Balogh Jolán, Bábi Péter, Bellabás Erzsébet, Dobronyi Margit, Forgács Rozália, Győrfy László, Kocsis Vilmos, Kurucz Ilona, Molnár Erzsébet, Nagyváthy Lajos, Osváth Lajos, Pinke Aranka, Ponty Ida, Rácz Lajos, Réső György, Slušník Dezső, Szabó Klára, Szabó Magda, Szalai Anna, Szénássy Kornél, Venth Lívia;

B osztály – osztályfőnökük Dobai János volt: Balogh Erzsébet, Bulajcsik Hedvig, Czanik Aranka, Csécsi Katalin, Csiba Mária, Csivre Ida, Csütörtöky Zita, Füssy Katalin, Gábris Klára, Jády Anna, Kajtár Mária, Kelemen Lídia, Koczkás Éva, Kolibač Alíz, Koníček Erzsébet, Kossa Ildikó, Laczkó Alíz, Molnár Edit, Németh Gabriella, Papp Júlia, Pavlík Ilona, Polhammer Mária, Presztek Mária, Sándor Etel, Szabados Katalin, Szabó Kornélia, Szabó Mária, Szabó Teodóra, Vendégh Erzsébet, Vörös Éva.

Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Ismerős arcok az idei aranymatúrások között
Fotó:  Nagy-Miskó Ildikó
Örömkönnyes jubileumi Nagytalálkozót tartottak a Selye János Gimnáziumban - KÉPEKKEL
Galéria
+4 kép a galériában
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.