Döntöttek a Zichy-palotabeli múzeumrészleg bérleti díjáról

Nagy MIskó Ildikó 2019. október 31., 07:44

Évi négyzetméterenkénti 10 euróért adja bérbe a Duna Menti Múzeum tárlatainak helyet biztosító komáromi Zichy-palota kiállító- és előadótermeit, valamint iroda- és mellékhelyiségeit Nyitra megyének Komárom város. A múzeum fenntartójának öt éven át csak jelképes összeget, 1 eurós évi bérleti díjat kellett fizetnie a tulajdonosnak, 2020. január 1-től viszont további öt éven át évi 13 900 euróval gazdagítja majd a városkasszát.

A komáromi Zichy-palota Fotó: Szeder László

A komáromi városvezetés és önkormányzat már az év eleje óta fontolgatta, hogy az eddigi szinte ingyenes teremkölcsönzésen változtasson, s a öt évvel ezelőtt kötött bérleti szerződés lejárta után reális bérleti díjat szabjon ki az impozáns épület termeinek állandó használatáért.

Először évente 40 euró/négyzetméteres bérleti díjat kért volna a helyiségekért. A magas összeget azzal indokolta, hogy az épület tetőzetének halaszthatatlan felújítását majd részben a befolyó bérleti díjból fedezné.

A Nyitra Megyei Önkormányzat azonban sokallta a kért árat, s azzal érvelt, hogy a megyei székhelyen ezen összegnek csupán az egyharmadát fizeti ingatlanok bérléséért. Továbbra arra hivatkozott, hogy a megye 2019-es évi költségvetésében nem is szerepel e kiadási tétel.

„Keszegh Béla, Komárom polgármestere nemrég levélben szólított meg néhány Nyitra megyei képviselőt annak kapcsán, hogy a Duna Menti Múzeum Zichy-palotában működő részlegét illetően az eddigi kölcsönviszonyt négyzetméterenkénti évi 40 eurós bérletre változtatná. A frakcióülésünkön e témát is megvitattuk, s arról a megyei hivatalban is tanácskozunk. Tudatában vagyunk azonban annak, hogy ilyen irreálisan magas bérleti díj azért sem kérhető, mert a Zichy-palotában elsősorban Komárom város 1848 és 1945 közti történelmét mutatják be. Ekképp

ez a megyei fennhatóságú múzeumrészleg helyettesíti a nem létező városi múzeumot, Komárom népszerűsítésével városi feladatot lát el.

A megyei hivatal véleménye szerint legfeljebb a nyitrai múzeumokra vonatkozó legmagasabb bérleti díj, vagyis négyzetméterenként évi 14 euró lenne méltányos. E kérdés megvitatása is hamarosan a megyei önkormányzat elé kerül“ - mondta el portálunknak a Nyitra Megyei Önkormányzat március 25-i ülése után Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártja (MKP) megyei frakcióvezetője.

A bérleti díj nagyságáról a két érintett fél az elmúlt hónapokban több tárgyalást folytatott egymással, ami az eredeti 40 eurós bérleti díj egynegyedére történő csökkentést eredményezte. Miután megszületett a kompromisszumos megoldás, a komáromi képviselő-testület október 30-án tartott 11. ülésén 21 igennel megszavazta az újabb vonatkozó javaslatot, miszerint a múzeum fenntartójának évente négyzetméterenkénti 10 euróért adja majd bérbe az 1 390 négyzetméter összterületű ingatlant.

Ekképp Nyitra megyének 2020. január 1-től évi 13 900 eurót kell befizetnie a városkasszába, miközben a működési költségeket továbbra is állja.

Az újabb szerződés öt évre szól, és 3 havi felmondási időt tartalmaz. A bérleti szerződésről szóló javaslatot október 15-én már a városi pénzügyi bizottság, 24-én pedig a városi tanács is jóváhagyta.

Komárom város a befolyó bérleti díjat elsősorban a bérelt termeknek helyet adó épület tetőzetének és homlokzatának a felújítására kívánja fordítani.

0 HOZZÁSZÓLÁS