Nem került a programba a Jókai Színház új igazgatójának megválasztása, ma viszont fordulat állhat be az ügyben

2020. április 2., 12:29
Somogyi Szilárd

Nyitra megye elnöke, Milan Belica lefújta az e hétre tervezett önkormányzati ülést. Ezt már korábban is sejteni lehetett. Azt viszont többen is meglepetéssel vették tudomásul, hogy az ülés előzetesen meghirdetett napirendi pontjai között nem szerepelt a megye egyes kulturális intézményeinek élére javasolt új igazgatókról való szavazás.

Komáromi Jókai Színház

Mint ismeretes, a kerületi önkormányzat még tavaly év végén írt ki pályázatot az önkormányzati fönntartású egyes múzeumok, könyvtárak és színházak, így a komáromi Jókai Színház új vezetőjének személyére.

A pályázatot annak kiírása óta visszásságok övezik, nem egyszer azt a benyomást keltve, mintha a megyei hivatal az önkormányzati képviselők akaratától függetlenül járna el.

A történetben a legmeglepőbb az lehet, hogy a szlovákiai magyar közösség nemzeti színházának is tartott komáromi Jókai Színház új vezetőjét egy kimondottan szlovák többségű bizottság volt hivatott kiválasztani.

A bizottság hét tagjából öt szlovák nemzetiségű. Ráadásul a hét tagból mindössze csak két személy számított szakmabelinek.

Mindezek ellenére a pályázati munkák beérkeztek, február utolsó hetében sor is került a két pályázó meghallgatására, majd ezt követően Milan Belica levélben tájékoztatta Gál Tamás színész-rendezőt, hogy a bizottság őt fogja javasolni a színház élére.

Belica megyefőnök levelében azt is megírta, hogy a március végi közgyűlésen szavaznak majd Gál Tamás igazgatói kinevezéséről.

Belica levele Gál Tamáshoz
Fotó: NSK

Mindezek ellenére ez a programpont nem szerepelt az előzetesen meghirdetett napirenden, holott február 25. óta ezt biztosra lehetett venni.

Vajon mi oka volt annak, hogy egy jó előre beharangozott döntést ne hozzanak meg, és hogy a komáromi Jókai Színház élére továbbra se lehessen kinevezni az új igazgatót?

Kérdésünkkel megkerestük a Nyitra Megyei Önkormányzat hivatalát, ahol Oľga Prekopová, a megyeelnök szóvivője arról tájékoztatta a ma7-et, hogy igaz ugyan, hogy előzetesen a programban ugyan nem szerepelt az igazgatói posztról való szavazás, de a házszabály szerint egy-egy napirendi pontot utólag is be lehet terjeszteni.

Arra, hogy miért nem szerepelt a programpontok között ez a kérdés, azt az indoklást kaptuk, hogy „ez a téma nem került előzetesen beterjesztésre.” Hogy miért nem? Erre már nem tért ki a szóvivő.

Az egyik lehetséges választ egy magát megnevezni nem kívánó önkormányzati forrásunk adta meg.

Forrásunk arra hivatkozott, hogy a jelenleg hivatalban levő színházigazgató, Tóth Tibor fogalmazott meg fenntartásokat a kiválasztás módjával és annak lebonyolításával kapcsolatban,

ezért nem tűzték előzetesen napirendre a szavazást.

Gál Tamás
Gál Tamás, aki az önkormányzat megerősítő szavazását várja

Megkerestük Tóth Tibort, aki az új igazgató kinevezéséig továbbra is vezeti a Jókai Színházat. Kérdésünkre viszont határozottan cáfolta, hogy bármilyen hivatalos beadvánnyal vagy óvással élt volna a pályázat lebonyolítását illetően,

azt viszont megerősítette, hogy a színházigazgatói munkával kapcsolatos megyei eljárást több beszélgetésen bírálta, hiányolva annak szakmaiságát, a korábbi döntések hozzáférhetetlenségét, valamint azt, hogy többségében politikusok döntenek egy elsősorban szakmai kérdésről.

A koronavírus-járvány miatti helyzet tovább nehezíti az ügy lezárását, hiszen az e hétre tervezett megyei önkormányzati ülést is éppen emiatt napolta el Belica megyefőnök.

Azt már Farkas Ivántól, az MKP megyei frakciójának elnökétől tudtuk meg, hogy akárcsak az ország többi önkormányzata, úgy a Nyitra megyei is nagy figyelemmel és elvárásokkal tekint a pozsonyi parlament mai, csütörtöki ülésére, hiszen a törvényhozás gyorsított eljárásban dönt arról, hogy az önkormányzatok, a rendkívüli helyzetre való tekintettel, „távúton”, az elektronikus kommunikációs eszközök igénybevételével is megtarthassák üléseiket. Azaz, hogy a döntéshozatal megyei és települési szinten se állhasson le.

Amennyiben a parlament jóváhagyja ezt a lehetőséget, megszűnik a technikai akadálya annak, hogy egyebek mellett, a komáromi Jókai Színház új igazgatójáról való szavazás is megtörténhessen.

Ha a megyei képviselők jóváhagyják a pályáztató bizottság javaslatát, és megszavazzák Gál Tamást igazgatónak, úgy az elfoglalhatja helyét a színház élén; amennyiben viszont megint valamilyen fennakadás állna be a pályáztatás egyébként is sok kérdőjelet felvető történetében, úgy továbbra is Tóth Tibor marad ideiglenesen megbízott igazgató. Akinek viszont megbízatása június végéig szól csak.

Bízunk benne, hogy az előbbi forgatókönyv valósul majd meg, hiszen a szövevényes történet végére ideje lenne már pontot tenni, hogy a színház helyzete konszolidálódjon, és ne a politikai játssza tovább ebben a történetben a főszerepet!