Kovács László 2019. június 10., hétfő

Lakszakállas református temploma

A mai Lakszakállas két falu egyesüléséből jött létre. Az egyiket, Túriszakállast 1268-ban említi egy oklevél a komáromi vár birtokaként, Zakalus néven.

Kovács László 2019. április 08., hétfő

Alistál katolikus temploma

Alistál az egykori Pozsony vármegye egyik legdélebben fekvő csallóközi települése. Nevét egy 1391-ből származó oklevél bizonysága szerint onnan származtatják, hogy a községben királyi istállók voltak.

Kovács László 2019. március 25., hétfő

Gomba katolikus temploma

1449-ben gótikus stílusban átépítették. A szentély ekkor kapta támpilléreit, és a hajó déli falába szemöldökgyámos portálét építettek.

Kovács László 2019. március 11., hétfő

Dunahidas gótikus temploma

Hidas eredetileg a Felső-Csallóköz honfoglalás kori magyar települései közé tartozott. A 13. században német telepesek érkeztek ide, akik különböző kiváltságokat kaptak az uralkodótól.

Kovács László 2019. március 04., hétfő

Ipolybalog római katolikus temploma

A templom érdekessége a torony csúcsán található magyar Szent Korona másolata.

Kovács László 2019. január 07., hétfő

Százd római katolikus temploma

A település első templomát a 13. században építtették a Hunt–Pázmány nemzetség tagjai, és a hagyomány szerint Szent László tiszteletére szentelték.

Kovács László 2018. december 10., hétfő

Süvete – Antiochiai Szent Margit-templom

Süvete egészen a közelmúltig jó nevű fazekas falu volt, de igazán nevezetessé román kori körtemploma tette.

Kovács László 2018. november 19., hétfő

Rozsnyó – Szűz Mária mennybevétele templom

A plébániatemplom 1776-tól, a rozsnyói püspökség alapításától székesegyház lett.

Kovács László 2018. november 05., hétfő

Kismácséd Keresztelő Szent János-temploma

A falu első okleveles említése 1326-ból való Mached alakban. 1325-ben azonban már Kismácséd néven említik.

Kovács László 2018. október 26., péntek

A bényi rotunda

A bényi premontrei kolostortemplom mellett szerényen álldogál a tizenkét apostol tiszteletére szentelt 12. századi rotunda.

Kovács László 2018. október 22., hétfő

Bodrogszög romtemploma

A templomot 1907-ben végleg bezárták, az évszázad folyamán állaga teljesen leromlott. Legújabban tetővel fedték, amely állagának védelmét szolgálja csupán.

Kovács László 2018. október 08., hétfő

Garamszentgyörgy római katolikus temploma

Garamszentgyörgy település az esztergomi érsek birtoka volt. Első okleveles említése 1276-ból származik. Később, az Anjou-korban érseki szék, vagyis az esztergomi érsek nemesi rangra emelt jobbágyai lakták.

Kovács László 2018. szeptember 03., hétfő

Gútor római katolikus temploma

A falu egyháza a Felső-Csallóköz legtisztább román stílusú temploma, a 13. század közepén épült.

Kovács László 2018. augusztus 27., hétfő

Dobóruszka római katolikus temploma

A települést Ruszka néven az 1332-es pápai tizedjegyzékben említik először, de bizonyos, hogy 11. századi eredetű. A 15–17. században a Dobó család a birtokosa, innen későbbi előneve is.

Kovács László 2018. augusztus 20., hétfő

Máriavölgyi kolostortemplom

Máriavölgy a Kis-Kárpátok nyugati nyúlványainál, Pozsonytól néhány kilométerre található. A legrégibb búcsújáró kegyhelyek közé tartozik.