Farkas József György 2019. február 02., szombat

Magyar emlékek nyomában: id. Antall József emlékezete Varsóban

Számos megmentett lengyel a háború után is igyekezett tartani a kapcsolatot id. Antall Józseffel. 1990-ben  Varsó óvárosának tőszomszédságában kétnyelvű bronz emléktáblát avattak, megörökítve a lengyelek iránta érzett háláját és tiszteletét.